Create your resume - Let employers find you

พนักงานฝ่ายผลิต jobs in ภูเก็ต

Page 1 of 41 jobs
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ภูเก็ต
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
จัดทำรายงาน การเก็บรวบรวมสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบสาเหตุและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายของพนักงาน รวมทั้งเหตุที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอันเนื…
Phuket Villa
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
พัฒนาออกแบบรูปลักษณ์สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ Online และ Offline ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของฝ่ายการตลาด. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำหรับงาน Graphic เช่น illustrator ,…
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
กะทู้, ภูเก็ต
12,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
26/08/2020 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย เทคนิคระบบน้ำเกี่ยวกับการแสดงโชว์ ติดตั้งสุขภัณฑ์ คุณสมบัติ : 1. เพศชายอายุ 24 ขึ้นไป 2. วุฒิการศ…
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า (F&V) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม อุณภูมิที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่ได…
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป
ภูเก็ต
ปวช., ปวส., ป.ตรี (สาขาอีเล็คฯ,ไฟฟ้า,เครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง). พนักงานรายวันฝ่ายผลิตเค้ก, ขนมปัง ด่วนเริ่มงานได้ทันที (ซ.ลาดพร้าว 47).
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
ภูเก็ต
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด. บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด เป็นคลังวัสดุที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนี่งในจังหวัดภูเก็ต โดยได้เปิดธุรกิจด้านการจำหน่าย อลูม…
มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี. ทำงานวันจันทร์ -วันเสาร์ (เวลา 08.00 - 17.00 น.).
น้ำดื่มต้นน้ำ
ถลาง, ภูเก็ต
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป - ทำงานตามออเดอร์ ไม่ประจำทุกวัน - เวลางานโดยประมาณ 8.00-17.00 น. - สามารถยกของหนักได้ - ขยัน อดทน - จ่ายค้าจ้างรายวัน 350 บาท แผนก: ฝ่ายผล…
บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด
ภูเก็ต
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี. ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในด้านน้ำมันหอมระเหยที่มีมากว่า 60 ปี บริษัทเบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ผู้ผลิตยาหม่องน้ำเซ…
ระดับเงินเดือน แล้วแต่พิจารณา ลักษณะการทำงาน วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรในองค์กร เพื่อให…