Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 90 jobs
บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
คุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 093-5823185 (เวลา 09.00 - 16.30 น.).
บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน งานขายโครงการ สินค้า IT / คอมพิวเตอร์ / ระบบเครือข่าย. ต้องมี ความรู้/เชี่ยวชาญ ด้านโปรแกรม เช่น word,excel, PowerPoint, Adobe Acrobat…
10,500 บาทต่อสัปดาห์
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา (หาดใหญ่) เงินเดือน(บาท) : 10,500+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ…
โรงแรม เดอะ ฮาบิตา หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
13.จัดฝึกอบรมพนักงาน (On the job training) ใต้บังคับบัญชา. 14.รายงานข้อมูลต่างๆ (Log Book) การขาย การรับ จำนวนแขก ผลการปฎิบัติงานประจำวัน.
บจก.อริยะรุ่งเรือง
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา สามารถเข้ากะได้ มีเบี้ยกะ เบี้ยขยัน และโบน…
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
สงขลา
50,000 - 80,000 บาทต่อเดือน
ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถ…
~~บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ…
บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต ให้ได้คุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบ. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพน…
บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม...
เมืองสงขลา, สงขลา
เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป. มีประสบการณ์งานขายการตลาดตลาด / เจรจาธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย…
~~บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ วิศวกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ…