พนักงาน jobs in กรุงเทพมหานคร

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 34,040 jobs
THAI OOI YAMAMOTO CO., LTD
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
30,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ 1. เงินเดือน + พร้อมปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน 2. โบนัสตามผลงาน 3. เบี้ยขยัน 4. ประกันสังคมและประกันสุขภาพกลุ่มโตเกียวมารีน 5. ค่าเดินทาง 6. เครื…
SIAM NGK SPARK PLUG CO., LTD.
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - รถรับ-สง่ - ชุดพนักงาน - การรักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - หอพักพนักงาน - เบิคเงินล่วงหน้า - เงินยืม - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เง…
TS Tech Asian Co.,Ltd.
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
50,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ค่าอาหาร - ค่าเดินทาง - เบี้ยขยัน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม - ยูนิฟอร…
SANKO (THAILAND) CO.,LTD
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
30,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
【สวัสดิการ】 - ตรวจสุขภาพ - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัส (ประมาณ 2-3 เดือน) - คอร์สอบรม - ประกันส…
BANDAI NAMCO (THAILAND) CO.,LTD.
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
25,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
  • โบนัส 2 ครั้ง / ปี (5-6เดือน).
AILOP (THAILAND) LTD.
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
20,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัสประจำปี - ค่าครองชีพ - ค่าเดินทาง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที…
Radish Solution (Thailand) Co., Ltd.
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - วันหยุดประจำปี - โบนัส 1 ครั้งต่อป…
Mandom Corporation (Thailand) Limited
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
25,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม (ชีวิต, อุบัติเหตุ, สุขภาพ) - ค่าทันตกรรม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดประจำปี - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ป…
Asahi Diamond (Thailand) Co., Ltd.
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
45,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
  • ทำงาน 5 วัน (ทำงานวันเสาร์ 1 ครั้ง/เดือน).
YKK (Thailand) Co., Ltd.
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
60,000 - 120,000 บาทต่อเดือน
【สวัสดิการ】 - ตรวจสุขภาพ - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัส (ประมาณ 2-3 เดือน) - คอร์สอบรม - ประกันส…