Create your resume - Let employers find you

รับสมัครงาน jobs in แม่จัน, เชียงราย

Sort by: relevance - date
Page 1 of 40 jobs

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานบริการและพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในส่วนของโรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครดังนี้ 1. พนักงานบริการ…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่จัน เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแนห่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

เจ้าหน้าที่ผลิต ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • รับ และตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตที่รับเข้า พร้อมทั้งควบคุม การจัดเก็บวัตถุดิบ/ปัจจัย.
 • ตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเบิกวัตถุดิบ และปัจจัยในการผล…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำโรงพยาบาลแม่จัน) จำนวน 1…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ จ…

เจ้าหน้าที่บัญชี

อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค
แม่จัน, เชียงราย
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง 1. นักจิตวิทยา จำนวน 1…

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทร...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง.

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด โรงพยาบาลแม่จัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อ…

พนักงานร้านกาแฟ สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง / ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
13,000 - 16,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ร้านกาแฟมวลชน สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง / สาขา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง.
 • สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ ซอยวิภาวดี62 (จันทร์-ศุกร์) , กรณีสมัครพื้นที่ต่างจังหวัดให้โทรติดต…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก นายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประจำโรงพยาบาลแม่จัน) จำนวน 1…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานสาธารณสุขท...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเน…

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ OPD&ER (ประจำโรงพยาบาลเกษมรา...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด
แม่สาย, เชียงราย
9,450 บาทต่อสัปดาห์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี.
 • ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย.

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่จันน…

Get new jobs for this search by email