Create your resume - Let employers find you

รับสมัครงาน jobs in แม่จัน

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานบริการและพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในส่วนของโรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครดังนี้ 1. พนักงานบริการ…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแนห่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่จัน เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด โรงพยาบาลแม่จัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อ…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ จ…

เจ้าหน้าที่ผลิต ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • รับ และตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตที่รับเข้า พร้อมทั้งควบคุม การจัดเก็บวัตถุดิบ/ปัจจัย.
 • ตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเบิกวัตถุดิบ และปัจจัยในการผล…

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ OPD&ER (ประจำโรงพยาบาลเกษมรา...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด
แม่สาย, เชียงราย
9,450 บาทต่อสัปดาห์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี.
 • ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานสาธารณสุขท...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเน…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานเภสัช

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม สังกัดกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแม่จันน…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่จันน…

ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานเวชสถิติ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 0103783.
 • ช่วงทดลองงาน ๓ เดือนแรกรับ 8,985.- บาท(แปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน).
 • ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ.

พนักงานร้านกาแฟ สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง / ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
13,000 - 16,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ร้านกาแฟมวลชน สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง / สาขา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง.
 • สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ ซอยวิภาวดี62 (จันทร์-ศุกร์) , กรณีสมัครพื้นที่ต่างจังหวัดให้โทรติดต…

สัตวบาล-ขาย สาขาแม่จัน เชียงราย

แม่จัน, เชียงราย
 • เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ ให้คำปรึกษาลูกค้า ในเรื่องการดูแลสัตว์ จัดระบบความปลอดภัย และสุขลักษณะในฟาร์มลูกค้า.
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี.
 • บริษัท แต้ ซ่ง กวง จำกัด.

ด่วน !! LG เปิดรับพนักงานขาย (HEA) ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ แม...

แม่สาย, เชียงราย
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • LG เปิดรับพนักงานขาย (HEA) ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ แม่สาย (รายได้ประมาณ 12,000 - 15,000 /เดือน ).
 • ทำงาน 8 ชม./วัน พัก 1ชม.

พนักงานบัญชี สำนักงานแม่จัน

แม่จัน, เชียงราย
 • ตรวจเช็คความถูกต้องเอกสารภายใน (ใบแปรรูป, ใบสั่งซื้อ, ใบส่งของ ฯลฯ).
 • เลขที่ 96/4-5 อาคาร ที วี เอฟ ถนนราชโยธา ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.