วุฒิปริญญาตรี jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 30,819 jobs
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / เทคโนโลยีชีวภาพ.
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS OFFICE หรือ อื่น ๆได้ดี.
กลุ่มธนชาต
Thailand
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป (ย…
Thailand
 • อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210.
Thailand
 • วุฒิปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา / เคมี / เทคโนโลยีชีวภาพ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • ประสบการณ์งานวิจับ /วิเคราะห์ / QA / QC 0-2 ปีขึ้นไป.
ดูรายละเอียด
Thailand
19,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา บริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (บริษัท Training จัดฝึกอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน).
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานีบริการให้คงอยู่และอยู๋สภาพพร้อมใช…
ThaiRung
Thailand
 • ประสาน และจัดให้มีการประชุม ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สมบูรณ์.
 • ติดตาม และกำกับให้มีการปฎิบัติตาม แผนกลยุทธ์ และ KPIs ประจำปี.
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
Thailand
 • 550 ชั้น 30 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.
บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด
Thailand
19,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา บริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (บริษัท Training จัดฝึกอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน).
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานีบริการให้คงอยู่และอยู๋สภาพพร้อมใช…
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limite...
Thailand
20,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • 【Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited】เปิดรับสมัครงาน !!
 • รับผิดชอบรายงานสัปดาห์, รายงานรายเดือน FQC ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้จัดการ QA.
บางรัก, กรุงเทพมหานคร
 • รับผิดชอบในการทำจ่ายเงินตามเวลาที่กำหนด ให้กับลูกค้าและคู่ค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร ธุรกิจเช่าซื้อ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย เป็นต้น.