วุฒิปริญญาตรี jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 35,108 jobs
Thailand
 • วุฒิปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา / เคมี / เทคโนโลยีชีวภาพ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • ประสบการณ์งานวิจับ /วิเคราะห์ / QA / QC 0-2 ปีขึ้นไป.
กลุ่มธนชาต
Thailand
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป (ย…
ThaiRung
Thailand
 • ประสาน และจัดให้มีการประชุม ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สมบูรณ์.
 • ติดตาม และกำกับให้มีการปฎิบัติตาม แผนกลยุทธ์ และ KPIs ประจำปี.
Thailand
 • อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210.
Thailand
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี ด้านงาน Lab.
 • อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210.
Thailand
 • วุฒิปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี / ชีวเคมี.
 • ประสบการณ์งานวิจับ /วิเคราะห์ / QA / QC 0-2 ปีขึ้นไป.
 • อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต…
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
Thailand
 • 550 ชั้น 30 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Thailand
 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง.
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี ในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร, อาคารสูง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข…
บมจ. tata steel thailand
Thailand
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึันไปและมีประสบการณ์ด้านการบัญชี 2-3 ปี.
Golden Triangle Mountain Resorts
Thailand
 • สามารถใช้ Social network อาทิ เฟสบุ๊ค , ไลน์ ในด้านการ ตลาดได้.
 • สถานที่ปฏิบัติงาน Golden Triangle Mountain Resorts.
 • ฝ่ายบุคคล Golden Triangle Mountain Resorts.