วุฒิปริญญาตรี jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 26,462 jobs
 • อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210.
กลุ่มธนชาต
Thailand
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป (ย…
Shaiyo Triple A Group
Thailand
- ติดต่อ และสรุปงานกับฝ่าย Commercial เพื่อซื้อเครื่องจักร - ติดตามงานการจัดซื้อเครื่องจักรกับฝ่ายเทคนิค - รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - จ…
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Thailand
18,000 บาทต่อเดือน
 • มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ThaiRung
Thailand
 • ประสาน และจัดให้มีการประชุม ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สมบูรณ์.
 • ติดตาม และกำกับให้มีการปฎิบัติตาม แผนกลยุทธ์ และ KPIs ประจำปี.
GRCS Inc.
Thailand
60,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
 • มีทักษะทางด้านภาษาที่ดี ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น N3.
AP Thai
Thailand
 • รายงานผลการซ่อมรวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ทั้งด้านราคา, ปริมาณงาน, กระบวนการ, และคุณภาพงานซ่อม.
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ ที…
กลุ่มธนชาต
Thailand
 • เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (Personal Banking Officer) ประจำสาขาโพธาราม (รับโอนย้ายพนักงานภายใน).
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร…
Sub Sri Thai PCL
Thailand
12,500 บาทต่อสัปดาห์
 • ทำรายงานด้านบุคคล เช่น รายงานการมาปฏิบัติงาน บันทึกการลา / มาสาย.
 • จัดทำ เก็บข้อมูลพนักงานให้เป็นระบบ (จัดเก็บลงแฟ้ม หรือบันทึกเข้าระบบ Able Soft).
Nikkei Business Publications, Inc.
สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
40,000 - 80,000 บาทต่อเดือน
 • Job for Who's been experienced in the media industry working at Silom we're finding you!
 • สีลม (บนชั้นสำนักงานของโรงแรมคราวน์พลาซ่า ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจาก…