วุฒิปริญญาตรี jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 31,227 jobs
ThaiRung
Thailand
 • ประสาน และจัดให้มีการประชุม ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สมบูรณ์.
 • ติดตาม และกำกับให้มีการปฎิบัติตาม แผนกลยุทธ์ และ KPIs ประจำปี.
27 Engineering Co.,Ltd
Thailand
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาไฟฟ้า-เครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562.
 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงานแผนการเงินสายงานและสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / หัวหน้าส่วน ผู้บริหารทีมย่อย สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนและงบประมาณ งานKPI และประเมินธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
 • 2.มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และธุรกรรมของสายงานตลาดเง…
กลุ่มธนชาต
Thailand
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป (ย…
ThaiRung
Thailand
 • 2.จัดทำข้อมูลระบบทรัพย์สินรวมถึงซื้อใหม่ โอนย้าย ตัดจำหน่าย ติดรหัสฯ และคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน.
 • 8.จัดทำงบใน Package พร้อมจัดกลุ่มประเภทบัญชี เก็บข้อมูล เป…
กลุ่มธนชาต
Thailand
 • เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (Personal Banking Officer) ประจำสาขาโพธาราม (รับโอนย้ายพนักงานภายใน).
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร…
 • ศูนย์รวมการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบริบทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ…