Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 362 jobs
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
กะทู้, ภูเก็ต
11,000 บาทต่อสัปดาห์
สามารถทำงานเป็นกะได้ วุฒิ ม.3/ ม.6 / ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี. และมาตรฐานตามที่ The Coffee Club กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้กับ.
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
กะทู้, ภูเก็ต
13,000 บาทต่อสัปดาห์
สามารถทำงานเป็นกะได้ วุฒิ ม.3/ ม.6 / ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี. ปฏิบัติงานด้านการผลิตกาแฟ เครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มเย็น เมนูของหวาน และการบริการลูกค้า ได้อย่างถ…
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
กะทู้, ภูเก็ต
12,000 บาทต่อสัปดาห์
สามารถทำงานเป็นกะได้ วุฒิ ม.3/ ม.6 / ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี. ปฏิบัติงานด้านการบริการ ,การเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและขั…
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
กะทู้, ภูเก็ต
12,000 บาทต่อสัปดาห์
สามารถทำงานเป็นกะได้ วุฒิ ม.3/ ม.6 / ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี. นโยบายและมาตรฐานตามที่ The Coffee Club กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความพึง.
บริษัท ไทย โอเชี่ยน เวนเจอร์ จำกัด
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
สมัครผ่าน JobThai (Click apply now). บริษัท ไทย โอเชี่ยน เวนเจอร์ จำกัด. 64/213 หมู่ 7 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต.
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
ภูเก็ต
15,500 - 25,000 บาทต่อเดือน
**ชุดพนักงานฟรี แท็ปแล็ตฟรี เป็นพนักงานประจำ มีฐานเงินเดือน + ค่านํ้ามัน + Incentive***. เลขที่ 59/5 อาคาร Paradise Place ห้องเลขที่ 3B01 ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์…
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
ภูเก็ต
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด. บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด เป็นคลังวัสดุที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนี่งในจังหวัดภูเก็ต โดยได้เปิดธุรกิจด้านการจำหน่าย อลูม…
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
ภูเก็ต
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด. บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด เป็นคลังวัสดุที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนี่งในจังหวัดภูเก็ต โดยได้เปิดธุรกิจด้านการจำหน่าย อลูม…
บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
ถลาง, ภูเก็ต
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี. มีประสบการณ์ในงานควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูง หรือซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หรือติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ปี.
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต
9,500 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา. ถ้ามีความรู้ด้าน Gaming Gear , คอมประกอบ DIY และ Notebook จะพิจารณาเป็นพิเศษ. บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน).