วุฒิปริญญาตรี jobs in ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17,202 jobs
บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัทฯให้การบริการเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดฯ , นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร , งานบริหารการจัดการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 25 ปี.
บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
14,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัทฯให้การบริการเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดฯ , นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร , งานบริหารการจัดการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 25 ปี.
บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด
สาทร, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจให้บริการด้านวิชาชีพเพื่อรองรับแนวโน้วของธุรกิจขนาดเล็ก…
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร
22,000 - 24,000 บาทต่อเดือน
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการร้านอาหารอย่างน้อย 1 ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.
 • หรือ ติดต่อ คุณกัณวาสรณ์ มีเดช (ฝ่ายบุคคล) Line :
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
กรุงเทพมหานคร
22,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • มีบุคลิกภาพที่ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.
 • วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม noidna.
Gallup
กรุงเทพมหานคร
 • Gallupเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจซึ่งมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือองค์กรต่างๆในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกิจ และ พัฒนาการเป็นผู้นำทีให้ดีขึ้น…
มิวเซียมสยาม
กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
Sub Sri Thai PCL
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์.
 • ประสบการณ์ :ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ.
Sub Sri Thai PCL
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ.
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี).
 • 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
 • หญิง / ชาย อายุ 18 - 45 ปี.