Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ jobs

Page 1 of 22 jobs
Seabed Grand Hotel
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน รปภ.
 • หรือเข้าไปเขียนใบสมัครที่โรงแรมได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 09…
บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน ลักษณะการทำงาน - ศึกษากฎหมายปัจจุบันและกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ เพื่อให้บริษัทปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย.
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ราชบุรี
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 15,000 ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงาน ขับรถยนต์- รถบรรทุก 6 ล้อและบังคับเครน.
 • เพศชาย อายุ 25-50 ปี จบการศึกษาไม่ตำ่ำกว่ามัธยมตอนต้นและพ้นพันธะทางทหาร.
บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ถึง 50 ปี.
 • 609/105 ถ.เจริญราษฏร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่.
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป.
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ป.ตรี ทุกสาขา.
 • มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป.
WCR Move เชียงราย
เมืองเชียงราย, เชียงราย
 • WCR Move รับสมัครแม่บ้านฟรีแลนด์ รายชั่วโมง จำนวนมาก.
 • ค่าจ้าง ชั่วโมงละ 75 บาท กระรันตี 4 ชั่วโมงต่อเคส.
 • เอกสารสมัครงานทั่วไป สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ…
บริษัท โกลเบกซ์ ไทย จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา.
 • รายละเอียดงาน ติตด่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร, ทำบัตรเข้าพื้นที่ภายในสนามบินส…
บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
สมุทรปราการ
 • บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด.
 • 350บาท/วัน+ 50 ค่าอาหาร ไม่รวม OT.
 • เบี้ยขยันประจำเดือน , เบี้ยขยันประจำปี , ชุดฟอร์ม , วันหยุดประเพณี , เงินกู้ธนาคารดอกเบี…
บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย อายุ 35 ถึง 50 ปี.
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ MS office, Photoshop, AI.
 • 609/105 ถ.เจริญราษฏร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่.
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
9,500 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 9,500 บาท ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่รับส่งเอกสาร ประจำกลุ่มงานบริการรับส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ (WT-F) บมจ.การบินไทย ถ.วิภาวดีรังสิต ทำงานวันจ…