Create your resume - Let employers find you

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs

เจ้าหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชีย...

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
เชียงราย
15,001 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี.
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.

เจ้าหน้าที่บริหารระบบคลังข้อมูล

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • วิเคราะห์ จัดหาและคัดเลือก จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ทำรายการบรรณานุกรม / บันทึกฐานข้อมูล / ระบบคลังข้อมูล.

เจ้าหน้าที่ธุรการและสิ่งปลูกสร้าง(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ....

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (แม่ฟ้าหลวง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08…

เจ้าหน้าที่ธุรการและสิ่งปลูกสร้าง(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ....

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
เชียงราย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ - ถึง - ปี.
 • โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำน…

หัวหน้างานปลูกป่า (ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
เชียงราย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ - ถึง - ปี.
 • โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำน…

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย new

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
เชียงราย
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (ทุกเขต/อำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน …

นักวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้ (ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง เช...

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
เชียงราย
17,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • MS Office, Internet, PPT, Mindmap.

หัวหน้าร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์…

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
เชียงราย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ - ถึง - ปี.
 • โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำน…

หัวหน้างานพัสดุ (โครงการร้อยใจรักษ์ แม่อาย จ.เชียงใหม่)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
เชียงราย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ - ถึง - ปี.
 • โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำน…

นักวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้ (ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ....

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
เชียงราย
 • ประกันสังคม โบนัส วันหยุดพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ - ถึง - ปี.

หัวหน้างานพัสดุ(ประจำโครงการร้อยใจรักษ์ แม่อาย จ.เชียงใหม่)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่อาย, เชียงใหม่
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ (แม่อาย),เชียงใหม่ (ฝาง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์…

เจ้าหน้าที่ระบบสื่อสารโทรทัศน์(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชี...

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
เชียงราย
 • ติดตั้ง เดินสาย และซ่อมบำรุง สายสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด โทรศัพทื และระบบโทรทัศน์.
 • แก้ไข บำุงรักษา และติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ และระบบปล่อยสัญญาณโทรศัพท์ ได้ตามที…

หัวหน้างานปลูกป่า(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (แม่ฟ้าหลวง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 08…

พนักงานต้อนรับและบรรยาย(หอฝิ่น จ.เชียงราย)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
เชียงราย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ - ถึง - ปี.
 • โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำน…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.