หยุดเสาร์ อาทิตย์ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Title
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 9,403 jobs
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
Thailand
  • 550 ชั้น 30 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. วุฒิิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายบ้านและคอนโด อย่างน้อย 1 ปี 4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และม…
Techno Interior Japan Co. Ltd.
Thailand
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
  • 1 ครั้งต่อปี (ปี2017 ที่ผ่านมา 3.0 เดือน).
FLE (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
15,000 บาทต่อสัปดาห์
สวัสดิการ - วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 91 วัน / ปี - พักร้อน - โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท) - ท่องเที่ยวประจำปี - เงินรางวัลสำหรับการทำงานหลายป…
Centrica
กรุงเทพมหานคร
10,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
  • บริษัท เซ็นทริก้า จำกัด เปิดรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศจำนวนมาก เนื่องจากบริษัท กำลังจะขยายสาขาใหม่.
  • Part-time / รายได้เฉลี่ย 300 – 500บาท ต่อวัน.
PARKER INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) CO., L...
Thailand
24,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าครองชีพ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยขยัน 300,400,500 บาท - ค่าอาหาร มื้อละ 35 บาท - ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตหมู่สำหรับพนักงาน - ค่าทันตกรรม - กองทุนสำรองเลี…
FLE (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
25,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 91 วัน / ปี - พักร้อน - โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท) - ท่องเที่ยวประจำปี - เงินรางวัลสำหรับการทำงานหลายป…
R.Victorian Co., Ltd.
Thailand
20,000 บาทต่อเดือน
  • 432, 432/1-3, หมู่ 5, ถนนศรีนครินทร์, ตำบลสำโรงเหนือ, อำเภอเมือง, จังหวัดสมุทรปราการ 10270.
CASIO (THAILAND) CO., LTD.
Thailand +2 locations
15,000 - 29,000 บาทต่อเดือน
【สวัสดิการ】 ・หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ ・วันหยุดประจำปี ตามปฏิทิน ・ลาพักร้อน ・เงินสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล (5,000 บาทต่อปี) ・เงินสนับสนุนค่าเดินทาง (2,000 บาทขึ…
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย)จำกัด
Thailand
  • บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย)จำกัด อยู่จังหวัดปทุมธานี.
  • สามารถติดต่อได้ที่ 02 564 8041 ต่อ 321 จฑารัตน์.