เจ้าหน้าที่ธุรการ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Page 1 of 3,960 jobs
Create your resume - Let employers find you
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thailand
19,500 บาทต่อเดือน
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานธุรการและงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 2. ติดต่อประสานงานตารางสอนตารางสอบ การจัดโครงการต่าง ๆ 3. จ...
บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
ปากท่อ, ราชบุรี
20,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
1. รับผิดชอบการดำเนินการงานด้านจัดซื้อ/จัดจ้างในกลุ่ม Factory Supply วัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2. รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อม...
Reeracoen Thailand
Thailand
Industry Manufacturing(Machinery) Job Description * Record Time and Attendance in system. * Calculate attendance and OT of employer * Support Japanese staff...
Thailand
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) ประเภทเคลื่อนไหวจะพิจารณาพิเศษ. ปวช....
บริษัท เพ็ท ซัพพลาย จำกัด
Thailand
คีย์ใบสั่งซื้อของลูกค้าเข้าโปรแกรม,วางแผนการจัดการสินค้าให้ทางร้าน,ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศหญิง - อายุตั้งแต่ 22-30 ปี - มีความรู้เบื้องต้นด...
บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
370 บาทต่อชั่วโมง
ระดับเงินเดือน 370 + 10 ลักษณะการทำงาน รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานในการรับสมัครอบรมลูกค้าภายนอก SCG 2. รับจองห้องสัมมนา OETC พร้อมทั้งสรุปข้อมูลผู้ใช้บร...
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพมหานคร
11,280 บาทต่อสัปดาห์
ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ว...
Thailand +1 location
บมจ.สยามชิตี้ประกันภัย (สนง.ใหญ่) รับสมัครคนพิการหูตึง - หูหนวก เขียนสื่อสารได้ดี รับตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา มีบัตรคนพิการเท่านั้น ติดต่ออีเมล์...
nms (Thailand) Co., Ltd.
เมืองลพบุรี, ลพบุรี
13,000 บาทต่อสัปดาห์
1.ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานและลูกค้า 2.สรุปสถิติการลาของพนักงานทุกวันและจัดทำรายงาน 3.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำเงินเดือนพนักงาน 5.สรรหาพน...
บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
ท่ามะกา, กาญจนบุรี
10,000 บาทต่อสัปดาห์
- รับบริการลูกค้าผ่าน Social media ต่าง ๆ - บริหารงานประชาสัมพันธ์ และโฆษณาผ่าน Social media - ออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงาน Event ต่าง ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน...