Create your resume - Let employers find you

เจ้าหน้าที่ธุรการ jobs in เชียงใหม่

Sort by: relevance - date
Page 1 of 220 jobs
เชียงใหม่
10,430 บาทต่อสัปดาห์
 • ด้วยกองบิน 41 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้.
เชียงใหม่
13,800 บาทต่อสัปดาห์
 • ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพน…
บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
เชียงใหม่
15,001 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน.
 • หญิง อายุ 25 ถึง 30 ปี.
 • ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ และรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอย่างเป็นทางการ มานานกว่า 30…
บริษัท โปรเฮาส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ดำเนินการ การเรียกเก็บ “เงินกองทุน” และ “ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง” เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคอาคารชุด.
 • หญิง อายุ 21 ถึง 28 ปี.
โรงพยาบาลลานนา
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 29 ปี.
 • 1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่.
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
เชียงใหม่
 • หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป.
 • เป็นโรงเรียนเอกชน ในอำเภอแม่ริม ดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณธรรมจร…
บริษัท เชียงใหม่พลาซ่า จำกัด
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี.
 • ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้.
 • โรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพักจำนวน 445 ห้อง ลูกค้าที่เข้ามาใช้บร…
ออเร้นทราเวล
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • งานด้านธุรการ จัดการข้อมูล เอกสาร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานด้านการประสานงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการมอบหมาย.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี.
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
เชียงใหม่
8,001 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี.
 • 158 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 จังหวัด เชียงใหม่.
เชียงใหม่
 • รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ รับลูกค้า รับโทรศัพท์ ออกเอกสาร ประสานงานทั่วไป.
 • ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา.