เจ้าหน้าที่ธุรการ jobs in เชียงใหม่

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 245 jobs
ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสต...
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ดูแลโครงการอบรมระยะสั้นฯ ระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปี (ม.ค.-ธ.ค.63).
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี.
 • สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้ (word, excel).
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
เชียงใหม่
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท…
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
สารภี, เชียงใหม่
 • การทำงานในด้านงานเอกสาร รวบรวมข้อมูล สรุปผล และใช้โปรแกรม Express ในการคีย์ข้อมูล.
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ มีความระเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความกระต…
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
เชียงใหม่
 • จัดทำการเบิกวัตถุดิบในการผลิตให้แก่ฝ่ายผลิต ,ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ให้มีเพียงพอกับการผลิต จัดทำสถิติการเบิกวัสดุสิ้นเปลือง สรุปยอดวัตถ…
ฟินิกส์ พรอพเพอร์ตี้
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Micorsoft office โดยเฉพาะ Word , Excel).
 • ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง E-mail ดีได้.
บริษัท เชียงใหม่ อาร์ไอเอ จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 32 ปี.
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ตรวจงานรายงานเอกสารการการเงิน บิลรับชำระต่างๆ ได้แก่ รายงานรับชำระขายสด-ขายเชื่อ รายงานใบงาน/เบิกอุปกรณ์ช่าง คิวจัดส่งและติดตั้ง.
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
เชียงใหม่
 • หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป.
 • 158 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 จังหวัด เชียงใหม่.
โรงแรมลานนาพาเลซ 2004
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี.
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และทุ่มเทให้กับการทำงาน.
 • โรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้แหล่งธุรก…
บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี.
 • ปฎิบัติงานที่ VPF สาขา 4 (สาขาสารภี).
 • 39 ม.2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
 • บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด มีทั้งหมด 3 สาขา และ…