งานที่ 1 ถึง 10 จาก 573 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

ผู้จัดการแผนกธุรการและจัดซื้อ (สำนักงาน)

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด - สาทร, กรุงเทพมหานคร
- ควบคุมและกำกับดูแล งานด้านธุรการ การแจ้งซ่อม สัญญาบริการต่างๆ - วางแผน การสรรหา Supplier และผู้ให้บริการ ให้มีความเพียงพอและทันต่อการใช้งาน - บริหารจ...

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

Syntec Construction Public Co., Ltd. - วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
ขึ้นไป สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง. สำนักงาน สุขุมวิท 59....

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - 7 รีวิว - บางรัก, กรุงเทพมหานคร
สรรหาสินค้า ต่อรองราคาสินค้า เพื่อนำมาวางจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า ประเภทงาน จัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ทำงาน...

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ_หลายอัตรา

Aira Factoring PCL - ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานสินเชื่อที่ดูแลบัญชีของลูกค้าในกรณีที่การรับโอนสิทธิหนี้ทางการค้าไม...

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Sena Development PCL. - ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
1. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าแนะนำสมาชิกบัตร Sena Family Card 2. คีย์ข้อมูล Promotion แต่ละโครงการ ลงในระบบ RMS 3. ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค...

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
1. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าแนะนำสมาชิกบัตร Sena Family Card 2. คีย์ข้อมูล Promotion แต่ละโครงการ ลงในระบบ RMS 3. ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค...

Organizational Capability Development Assistant Manager/ผู้ช...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์2. Roles & Responsibilities :....

เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน/อาวุโส-CVM

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น - มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ ความรู้ด้านคลังสินค้า การบริหารทรัพย์สิน Asset Management อย...

ผู้จัดการสำนักงานธุรการและทรัพย์สิน-CVM

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น -. หน้าที่และความรับผิดชอบ- บริหารสำนักงาน,คลังสินค้า,ได้แก่การเช่า,การต่อประกันภัย ฯลฯ....

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์เสียง (QC) (Thai/English)

Muang Thai Life Assurance - ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
Responsibilities: 1. ศึกษาและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาด้านการบริการด้านต่างๆ ของศูนย์บริการลูกค้า (CSC) และศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 2. จัดทำสื...