งานที่ 1 ถึง 10 จาก 515 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

เจ้าหน้าที่สโตร์

บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโยลีอุตสาหกรรม /วิทยาการจัดการ/ เศรษฐศาสตร์ เเละสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์ทางด้านงานสโตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี. เพศ :....

เศรษฐกร ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงาบต้านเศรษฐศาสตร์ จึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกํบการรวบรวม ศึกษา และวิจัยช้อมูลเที่อการวิเคราะห์ทางต้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน เป็นต้น งาบอื่นที่เกี่ยวช...

นักวิเคราะห์ / กลุ่มงานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย

สวทช. :NECTEC
คลองหลวง, ปทุมธานี
เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร...

นักวิเคราะห์ / กลุ่มงานวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยีฐาน

สวทช. :NECTEC
คลองหลวง, ปทุมธานี
เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บร...

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ_หลายอัตรา

Aira Factoring PCL
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานสินเชื่อที่ดูแลบัญชีของลูกค้าในกรณีที่การรับโอนสิทธิหนี้ทางการค้าไม...

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

เดอะแพลทินัม กรุ๊ป
Thailand
หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ กำหนดแผนงาน/งบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ให้สอดคล้องและบรรลุผลตามนโยบายบริษัทฯ บริหารการจัดทำรายงานการสร...

เจ้าหน้าที่บริหารซัพพลายเชน

Thailand
คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถิติ, บัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี...

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บางรัก, กรุงเทพมหานคร
สรรหาสินค้า ต่อรองราคาสินค้า เพื่อนำมาวางจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า ประเภทงาน จัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ทำงาน...

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาภูเก็ต

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจ...

นักวิเคราะห์ / ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

สวทช. :CO
คลองหลวง, ปทุมธานี
เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หร...