งานที่ 1 ถึง 10 จาก 532 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

หางานเศรษฐศาสตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ_หลายอัตรา

Aira Factoring PCL
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานสินเชื่อที่ดูแลบัญชีของลูกค้าในกรณีที่การรับโอนสิทธิหนี้ทางการค้าไม...

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
1. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าแนะนำสมาชิกบัตร Sena Family Card 2. คีย์ข้อมูล Promotion แต่ละโครงการ ลงในระบบ RMS 3. ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค...

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Sena Development PCL.
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
1. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าแนะนำสมาชิกบัตร Sena Family Card 2. คีย์ข้อมูล Promotion แต่ละโครงการ ลงในระบบ RMS 3. ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค...

เจ้าหน้าที่การตลาด

บางรัก, กรุงเทพมหานคร
จัดการกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมายให้มีผลตอบแทนในเชิงกำไร และยอดขายตามเป้าหมาย ประเภทงาน การตลาด สถานที่ทำงาน บางรัก การศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ...

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บางรัก, กรุงเทพมหานคร
สรรหาสินค้า ต่อรองราคาสินค้า เพื่อนำมาวางจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า ประเภทงาน จัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ทำงาน...

Programmer 1 ประจำแผนกสถิติและวิเคราะห์ (TE-R)

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง....

Digital Innovation Officer

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สาทร, กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจไซเบอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. วางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการต...

Merchandise Planning (Retail) - ร้านนายอินทร์

บริษัทในเครืออมรินทร์
กรุงเทพมหานคร
วางแผน วิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกสินค้าในเชิงกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสาขาของร้านนายอินทร์ วิเคราะห์ข้อมูล Trends ต่างๆ ในการที่จะจัดหาสินค้า...

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลขนส่ง

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
สาทร, กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ , Logistics ,สถิติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. วิเคราะห์ข้อมูลราคา ค่าขนส่งของบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด - วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง....

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาผลผลิต (อาวุโส)

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด
สาทร, กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ , Logistics ,สถิติศาสตร์ , วิศวอุตสาหการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาปรับปรุงกรบวนการทำงานภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ...