Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 575 jobs
หจก.นครพิงค์ฝ้ายงามพาณิชย์
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • 109/42 ม.8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่.
หจก. ธนผลผลิต
เชียงใหม่
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป.
บริษัท มงคลแอนด์ซันส์ฟาร์ม จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 50 ปี.
 • 88 หมู่ 8 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 จังหวัด เชียงใหม่.
 • HR-Admin Manager ตำแหน่ง HR-Admin Manager.
บริษัท ฟู้ดโซลิดส์ จำกัด
เชียงใหม่
 • ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา หยุดเสาร์ อาทิตย์ และหยุดราชการตามกฎหมายกำหนด.
 • หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี.
บริษัท ออสไทย การ์เม้นท์ จำกัด
เชียงใหม่
20,001 - 23,000 บาทต่อเดือน
 • ติดต่อประสานงานกับกรรมการผู้จัดการบริษัท (Managing Director) มอบหมายงานต่างๆให้กับพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และตรวจเช็คติดตามความคืบหน้าและเรียบร้อยของงานต่างๆ…
หจก.นครพิงค์ฝ้ายงามพาณิชย์
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป.
 • 109/42 ม.8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่.
หจก.นครพิงค์ฝ้ายงามพาณิชย์
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป.
 • 109/42 ม.8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่.
หจก.นครพิงค์ฝ้ายงามพาณิชย์
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป.
 • 109/42 ม.8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่.
หจก.นครพิงค์ฝ้ายงามพาณิชย์
เชียงใหม่
 • หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป.
 • 109/42 ม.8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่.
หจก.นครพิงค์ฝ้ายงามพาณิชย์
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • 109/42 ม.8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่.