โรงพยาบาล jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 4,057 jobs
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • เพศ ชาย อายุ 28ปี ขึ้นไป -วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี - สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยส…
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประการณ์ในงานบริการ - หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว - มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำ.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
 • จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/เวชภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานเภสัชกรรม.
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิ ม.6 / ปวช.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • เพศ ชาย / หญิง - วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว - อายุไม่เกิน 45 ปี - สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ด…
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป - สามารถทำงานเป็น กะได้ - บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย - มีประสบการณ์ในงานเวชระเบียนจะพ…
หจก. จัส เอ็นจิเนียริ่ง
Thailand
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงาน ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงต่ำ-แรงสูง ระบบเตือนเพลิงไหม้ ระบบโทรศัศน์วงจรปิด ระบบสื่อสารทุกประเภท…
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี - ความละเอียดรอบคอบ - ทักษะด้านประสานงาน การติดตามงาน - เคยมีประสบการณ์ บัญชีลูกหนี้ / บัญชีลูกหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
 • เพศหญิง อายุ 18 - 45 ปี - จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า - จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน - มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -…
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +2 locations
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี ในสาขารังสีเทคนิค - มีใบประกอบวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงิน - มีความรู้ด้านการให้บริการแผนกการเงินใน และการเงิน มากกว่า 3 ปี - มีความรู้สิทธิผู้ป่วยเงินสด ประกันชีวิต ประกันสังคม กองท…