โรงพยาบาล jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 4,023 jobs
Acellence clinic
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
12,500 - 25,000 บาทต่อเดือน
กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว),กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง),กรุงเทพมหานคร (เขตคันนายาว).
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -หากม…
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานเสิร์ฟ คุณสมบัติ : ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื…
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +2 locations
สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค -สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค -สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี -มีเทคนิคการปฏิบัติการรังส…
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต…
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
3.ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม ผลิต และบริการอาหาร ให้สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ MBA. ตำแหน่งผู้จัดการแผนกวิศวกรรม -เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป -สำเร็จการศึกษา…
โรงพยาบาลพระราม 9
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
OPD / IPD / ICU / ER / มีใบประกอบวิชาชีพ อายุ 22 - 35 ปี เพศหญ…
บริษัท วิสแพค จำกัด
บางพลี, สมุทรปราการ
28,000 บาทต่อเดือน
เสนอผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ในเชิงสถาปัตยกรรม การออกแบบ ที่ได้มาตรฐานการก่อสร้าง, เสนอแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือ ที่ปรึกษาโครงการ.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี -เพศหญิง -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -มีทักษะการใช้คอมพ…