โรงพยาบาล jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 5,836 jobs
NIPPO MECHATRONICS (THAILAND) CO., LTD
Thailand
20,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - โบนัส 2 ครั้ง / ปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพ - ประกันภัยอุบัติเหตุ - ค่าเบี้ยเลี้ยงของน้ำมันเบนซิน - Shift Allowance - วันทำการ 277 ว…
Chuoh Publishing Co., Ltd.
Thailand
38,000 บาทต่อเดือน
 • เบี้ยขยัน เดือนละ 800 บาท/เดือน (ตามเงื่อนไขของบริษัท).
 • ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี (บิดามารดา และคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี).
Star Micronics Southeast Asia Co., Ltd.
Thailand
25,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - โบนัส 2 ครั้ง / ปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพ - ประกันภัยอุบัติเหตุ - ค่าเบี้ยเลี้ยงของน้ำมันเบนซิน - Shift Allowance - วันทำการ 277 ว…
Thailand
 • ทางโรงพยาบาลเปิดรับสมัครคนพิการทำงานธุรการ 2 ตำแหน่ง สนใจ โทร 027181515 ต่อ 161.
บริษัท วิภนัย จำกัด
Thailand
 • เช่น Sizzler Palio PrimoPosto โรงพยาบาลศิครินทร์ ตึกใหม่ ฯลฯ.
 • ดำเนินการสำรวจ ขนาด ระดับแนวดิ่ง และแนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบและให้ทันตามแผนงานที่วางไว้ อื…
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ MBA.
 • ควบคุม ดูแลงานระบบวิศวกรรมต่างๆและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั…
THAI SANKO CO.,LTD.
Thailand
 • เบี้ยขยัน เดือนละ 800 บาท/เดือน (ตามเงื่อนไขของบริษัท).
 • ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี (บิดามารดา และคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี).
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • หัวหน้าพยาบาล (1 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2.
โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร).
 • ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล -ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการเข้ารักษา…