Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs

โรงพยาบาลบางปะกอก พนักงานธุรการ

Thailand
 • ติดต่อประสานงานได้ที่ ทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล) อาคาร 3 รพ.บางปะกอก 8.
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เปิดรับสมัครผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ในตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง.

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร…

ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร…

นักโภชนาการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร…

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน

บางแค, กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

พนักงานแคชเชียร์

โรงพยาบาลประชาพัฒน์
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป.
 • วุฒิ ปวช.-ส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน, บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 เป…

เจ้าหน้าที่บุคคล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี…

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร
 • ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดบอร์ดความรู้, การสอนสุขศึกษา, การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, การให้คำแนะนำแก่คนไข้, การออกชุมชน รวมถึงงานด้านส่งเสริมส…

พยาบาลวิชาชีพ (งานห้องคลอดและทารกแรกเกิด)

กรุงเทพมหานคร
 • ปฏิบัติงานตามWP WI HB SD และ FM ของแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด.
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.

เจ้าหน้าที่บุคคล

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี.
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารบุคคล, จิตวิทยา, รัฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้คล่อง รายละเอียดบริษ…

หัวหน้า/พยาบาล

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
 • 2539 โดยเริ่มต้นมาจาก ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน ต่อมาได้เติบโตและขยายสาขาเรื่อยมา จนในปัจจุบัน เติบโตเป็นกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยประกอบไปด้วย.

ผู้ช่วยทันตกรรม

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
จอมทอง, กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร…

พยาบาลเยี่ยมบ้าน(ออกชุมชน)

กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ปฏิบัติงานชุมชน วางแผนการเยี่ยมบ้าน ทำคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ตลอดจน ทำHome visit จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน.

พยาบาลชุมชน

ราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เลขที่ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140.

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด

กรุงเทพมหานคร
 • สวัสดิการวันลาประเภทต่างๆ เช่น ลารับปริญญา ลาแต่งงาน ลาฌาปนกิจ.
 • ถ้ามีพื้นฐาน Microsoft Excel ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.

Get new jobs for this search by email