โรงพยาบาลสายไหม jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 227 jobs
โรงพยาบาลสายไหม
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ คุณสมบัติ 1. เพศชาย หญิง อายุ 22ปีขึ้นไป 2. จบวุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย…
บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
12,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 12000-20000 ลักษณะการทำงาน ทำงานสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลสายหยุด.
 • จบปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางเขน,สายไหม จังหวัดที่ปฏิบัต…
โรงพยาบาลสายไหม
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี.
ดูรายละเอียด
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
12,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 12000-20000 ลักษณะการทำงาน ทำงานสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลสายหยุด.
 • จบปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางเขน,สายไหม จังหวัดที่ปฏิบัต…
โรงพยาบาลสายไหม
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้น 1 - บุคลิกภาพดี ส…
กรุงเทพมหานคร
16,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์).
 • บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหาร ประเภท ซาลาเปา ติ่มซำ ข้าว และเครื่องดื่ม บริษัทมีร้านจำหน…
โรงพยาบาลสายไหม
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
 • สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • สามารถทำงานเป็นกะ (เช้า/ บ่าย/ ดึก) และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหย…
บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
 • ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน มีน้ำใจ และมีใจรักการเรียนรู้.
โรงพยาบาลสายไหม
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 22 ปี ขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้น 1 - บุคลิกภาพดี ส…
โรงพยาบาลสายไหม
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
 • เพศชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป.
 • โรงพยาบาลสายไหม หรือ โรงพยาบาลสายไหม เขตสายไหม (คลอง 8).