Create your resume - Let employers find you

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 214 jobs

ผู้จัดการวิศวกรรม (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ MBA.
 • ควบคุม ดูแลงานระบบวิศวกรรมต่างๆและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั…

เจ้าหน้าที่เสิร์ฟ (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานเสิร์ฟ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ : ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื…

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ : เพศหญิง ปวส. / ป.ตรี สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ร…

พยาบาลวิชาชีพ : OPD (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • 3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น.
 • 5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution…

ผู้ช่วยนักกายภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
 • เพศ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบร…

ผู้ช่วยเภสัชกร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
 • เพศชาย หรือ หญิง จบวุฒิ ม.6 สมารถทำงานเป็นกะได้.

เจ้าหน้าที่ Admission (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร).
 • ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล -ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการเข้ารักษา…

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand +1 location
 • เพศหญิง อายุ 18 - 45 ปี - จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า - จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน - มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -…

เจ้าหน้าที่ซักรีด (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -ทำงานเข้ากะได้ , มีความรับผิดชอบ …

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สาขาประชาชื่น)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร).
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป…