โรงแรมสำราญเพลส jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 7 jobs
โรงแรมสำราญเพล
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน
  • 302 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพ.
โรงแรมสำราญเพล
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
10,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
  • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน.
  • 302 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพ.
โรงแรมสำราญเพล
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
10,000 บาทต่อสัปดาห์
  • 302 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพ.
โรงแรมสำราญเพล
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน
  • 302 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพ.
โรงแรมสำราญเพล
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
10,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
  • แก้ไข ระบบ นำ้ ไฟ โทรศัพท์ และอื่นๆ.
  • 302 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพ.
โรงแรมสำราญเพล
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
10,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
  • 302 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพ.
โรงแรมสำราญเพล
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน
  • อายุ Not over 50 years old.
  • 302 ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 กรุงเทพ.
» Post your resume - It only takes a few seconds