โรงแรมสุขนิรันดร์ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
18,001 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 45 ปี.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จังหวัด เชียงราย.
 • ปริยากร รักษาเมือง ตำแหน่ง asstitant hr.
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
8,001 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ให้บริการลูกค้า สามารถตอบข้อมูลตำถามได้ดี รับจองห้อง C/N-C/O ได้.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จ…
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
20,001 - 23,000 บาทต่อเดือน
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จังหวัด เชียงราย.
 • ปริยากร รักษาเมือง ตำแหน่ง asstitant hr.
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
18,001 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • ดูแลความเรียบร้อย ของงานช่างทั้งหมด ในโรงแรม เช่น งานไฟ งานแอร์.
 • ชาย อายุ 25 ถึง 45 ปี.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จังหวัด เช…
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จังหวัด เชียงราย.
 • ปริยากร รักษาเมือง ตำแหน่ง asstitant hr.
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
23,001 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 45 ปี.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จังหวัด เชียงราย.
 • ปริยากร รักษาเมือง ตำแหน่ง asstitant hr.
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
13,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ถึง 45 ปี.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จังหวัด เชียงราย.
 • ปริยากร รักษาเมือง ตำแหน่ง asstitant hr.
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จังหวัด เชียงราย.
 • ปริยากร รักษาเมือง ตำแหน่ง asstitant hr.
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
8,001 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จังหวัด เชียงราย.
 • ปริยากร รักษาเมือง ตำแหน่ง asstitant hr.
โรงแรมสุขนิรันดร์
เชียงราย
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี.
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • 424/1 ถ.บรรพปรการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 จังหวัด เช…