Create your resume - Let employers find you

โรงแรม jobs in เชียงใหม่

Page 1 of 2,423 jobs
บริษัทแทรเวลเลอร์อินน์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 • โรงแรม 6 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บนถนนลอยเคราะห์.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี.
 • 66 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด…
โรงแรม ทีเฮอริเทจ
เชียงใหม่
 • โรงแรม Lanna Boutique 4 ดาว ในย่านคูเมือง.
 • กำกับดูแลการพัฒนาและรักษาดำเนินการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงแรมรวมถึง เครื่องทำความเย็น, ความร้อน, ท่อประปา,…
เชียงใหม่รวมแพทย์ จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป.
 • 21 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 จังหวัด เชียงใหม่.
ร้านกาแฟออมบร้า
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ✔ รับ Check-in, check-out ลูกค้า.
 • ประกันสังคม เบี้ยขยัน อาหารฟรี 1 มื้อ/วัน.
 • หญิง อายุ 22 ถึง 28 ปี.
First Residence
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ถึง 50 ปี.
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา.
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบ…
บริษัท เวียงสิริ จำกัด
เชียงใหม่
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าอาหาร ชุดพนักงาน หยุด 6 วัน/ เดือน ประกันกลุ่ม /อาหาร 1 มื้อ / วันหยุดนักขัตกฤษ์ /Service charge.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี.
โรงแรม เยลโล่ พิ่ลโล่
เชียงใหม่
8,001 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 45 ปี.
บริษัท วีวัลเลย์ จำกัด (โรงแรม วีเทอมินัล)
เชียงใหม่
 • ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 45 ปี.
 • 301/1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่.
SriChiangYeunHouse ( บ้านศรีเชียงยืน )
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี.
 • 138/2 ถใมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่.
โรงแรมคาซ่า มาร็อค เชียงใหม่
เชียงใหม่
13,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ดูแลและตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบปะปา ระบบไฟฟ้า อาคารสถานที่ ระบบสื่อสารและ CCTV , ดูแลรับผิดชอบงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ.