โรงแรม ทีเฮอริเทจ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 3 jobs
โรงแรม ทีเฮอริเท
เชียงใหม่
  • โรงแรม Lanna Boutique 4 ดาว ในย่านคูเมือง.
  • ประกันสังคม ชุดพนักงาน อาหารพนักงาน ,Service Charge.
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป.
โรงแรม ทีเฮอริเท
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
  • โรงแรม Lanna Boutique 4 ดาว ในย่านคูเมือง.
  • พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและ เป…
โรงแรม ทีเฮอริเท
เชียงใหม่
  • โรงแรม Lanna Boutique 4 ดาว ในย่านคูเมือง.
  • ประกันสังคม ชุดพนักงาน อาหารพนักงาน ,Service Charge.
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป.
» Post your resume - It only takes a few seconds