Create your resume - Let employers find you

jobs in ขอนแก่น

Sort by: relevance - date
Page 1 of 745 jobs

พนักงานทำอาหาร new

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา).
 • พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง (ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง).

พนักงานบริการ

ซิซซ์เล่อร์
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
10,000 - 14,000 บาทต่อสัปดาห์
อัตราจ้างพนักงาน ประจำ : 10,000 -14,000 บาท ขึ้นไป อัตราจ้าง Part-time : ชั่วโมงละ 45-60 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 เท่า ลักษณะงาน -รับผิดชอบงานในภายร้าน ที…

พนักงานซ่อมบำรุง(สาขาขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
ขอนแก่น
รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประส…

พนักงานครัว

ซิซซ์เล่อร์
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
10,000 - 14,000 บาทต่อสัปดาห์
อัตราจ้างพนักงาน ประจำ : 10,000 -14,000 บาท ขึ้นไป อัตราจ้าง Part-time : ชั่วโมงละ 45-60 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 เท่า ลักษณะงาน -รับผิดชอบงานในภายร้าน ที…

พนักงานบริการ

สเวนเซ่นส์
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • ประกันสังคม งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฟรีชุดยูนิฟอร์ม ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ฯลฯ.

เจ้าหน้าที่ผลิต(สาขาขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
ขอนแก่น
 • ควบคุม , ตรวจสอบ , ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง , จัดเก็บข้อมูลพร้อมนำเสนอวิธีปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น.

พนักงานบริการหน้าร้าน

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป ( ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา).
 • พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง ).

วิศวกร (ฝ่ายผลิต)

กลุ่มธุรกิจแหอวนตาข่ายการเกษตรและการประมง (KKF)
ขอนแก่น
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft…

พนักงานส่งอาหาร

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
12,000 - 14,500 บาทต่อเดือน
 • พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง ).

เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
ขอนแก่น
 • ดำเนินการด้านการสื่อสารและประสานงานในด้านต่างๆจากผู้บังคับบัญชา ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก,การจัดเตรียมนัดหมายการประชุมจัดทำบันทึกรายงานการประชุม…

พนักงานวิศวกรรมผลิต(สาขาขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
ขอนแก่น
รับผิดชอบดูแลควบคุมการการทำงานเครื่องจักรในไลย์การผลิตเพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทงาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค…

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ขอนแก่น)

บริษัท ออลล์ นาวลอจิสติกส์ จากัด
ขอนแก่น
 • 1.วางแผน จัดเตรียมรถขนส่งประจำวัน 2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 3.จัดทำรายงานการขนส่ง 4.ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและรถขนส่ง.

พนักงานขับรถตู้ขนส่งผู้โดยสาร (ชุมแพ-ขอนแก่น)

บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด
ขอนแก่น
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป.

วิศวกรผลิต

กลุ่มธุรกิจคลังสินค้าอัตโนมัติและระบบ Intralogisti...
ขอนแก่น
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
 • ผลิตงานให้ได้ตามแผน และควบคุมติดตามให้ได้ตาม เป้าหมายส่งมอบ เป้าหมายคุณภาพ และเป…

พนักงานขับรถออฟฟิศ

ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง
ขอนแก่น
 • สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ เช่น Google Map และอื่นๆ.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.