Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 1,148 jobs
บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
สูงเนิน, นครราชสีมา
10,000 บาทต่อสัปดาห์
  • 90 15 มิตรภาพ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170.
บ.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
สูงเนิน, นครราชสีมา
9,000 บาทต่อสัปดาห์
  • 90 15 มิตรภาพ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170.
ซิซซ์เล่อร์
เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
10,000 - 14,000 บาทต่อสัปดาห์
อัตราจ้างพนักงาน ประจำ : 10,000 -14,000 บาท ขึ้นไป อัตราจ้าง Part-time : ชั่วโมงละ 45-60 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 เท่า ลักษณะงาน -รับผิดชอบงานในภายร้าน ที…
สเวนเซ่นส์
เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
  • ประกันสังคม งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฟรีชุดยูนิฟอร์ม ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ฯลฯ.
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
  • อายุ 18 ปี ขึ้นไป (ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา).
  • พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง (ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง).
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
  • อายุ 18 ปี ขึ้นไป ( ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา).
  • พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง ).
บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด
เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
รายละเอียด : สถานที่ปฎิบัติงาน : วุฒิการศึกษา : ค่าตอบแทน : ความสามารถพิเศษ : หมายเหตุุ …
บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด
เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
รายละเอียด : สถานที่ปฎิบัติงาน : วุฒิการศึกษา : ค่าตอบแทน : ความสามารถพิเศษ : หมายเหตุุ …
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
12,000 - 14,500 บาทต่อเดือน
  • พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง ).
ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช
เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
15,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
  • หน่วยงาน Leader Group ศูนย์ขยายงานฯ โคราช มุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นม…