งานที่ 1 ถึง 10 จาก 1,101 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการประจำโรงงาน อ.ปากช...

บริษัท เอกอุทัย จำกัด - นครราชสีมา
1.รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้างและงานแรงงานสัมพันธ์ภายในโรงงาน 2.ควบคุมดูแลและตรวจสอบงานด้านบุคคลและธุรการ 3.ดำเนินงานด้านฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ++...

ธุรการ

บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด - เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
-18 ปีขึ้นไป -เพศชาย -สามารถเข้ากะได้ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel ได้คล่อง -มีใบขับขี่รถยนต์ และใบขับที่รถจักรยานยนต์ รายละเอียด : -จัดซื้อ...

นักบัญชี

การประปาส่วนภูมิภาค - นครราชสีมา
ควบคุมงบประมาณจัดท่ารายงานบัญชีและการเงิน รับคำร้อง การขอตดตั้งประปา รับขาระเงินค่าตดตั้งประปาจัดท่าเอกสาร สัญญากับผู้ไข้นี้าประสานงานกับงานบริการเฟ้อเร่งรัด...

ควบคุมคุณภาพ/QC

บริษัท ไฮทูล (ประเทศไทย) จำกัด - สูงเนิน, นครราชสีมา
1.ตรวจสอบคุณภาพงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ 2.จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร สถานที่ปฏิบัติงาน รับสมัครด่วน!!!! ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อัตรา เงินเดือน 1...

เจ้าหน้าที่ตรวจปฏิบัติการ Sale Support ภาค 3 - นครราชสีมา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ- ดำเนินการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐาน ของหน่วยขาย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบบริษัท - ดำเน...

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติสุรา/เบียร์/แคชแวน (เอเย่นต์ เบียร์...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ- ประสานงาน จัดทำข้อมูลยอดขายสินค้าแต่ละชนิดเปรียบเทียบกับเป้าหมายการขายสินค้าโดยแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย - จัดทำรายงานภาษีเบียร์และส...

ครูคณิตศาสตร์

โรงเรียนสกุลศึกษา - นครราชสีมา
เงินเดือน : 18,000 วันที่ประกาศ : 23-พฤษภาคม-2561 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียดงาน : สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักการ และเกณฑ์ที่กำหนด คุณสมบัติผู...

ธุรการ ส่งออก

บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด - นครราชสีมา
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน ผู้ช่วยประสานงานเอกสารด้านการส่งออก, ติดต่อและรับรองลูกค้าต่างประเทศ, คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/เพศหญิง อาย...

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน - ทีม 3 นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / สุร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที...

ธุรการสโตร์

Wanathip Property Co.,Ltd. - นครราชสีมา
Wanathip Property Co.,Ltd. บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บ้านสิรารมย์ กรุ๊ป) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และธุรกิจเกี่ยวกับอส...