jobs in ปากช่อง

Sort by: relevance - date
Page 1 of 36 jobs
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลความเรียบร้อยของโรงแรม ดูแลพนักงาน คุณสมบัติ : ไม่จำกัดอายุ พูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ใจเย็น สวัสดิการ : ที่พัก…
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ปากช่อง, นครราชสีมา
รับผิดชอบการควบคุมตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย และการให้บริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุณสมบัติผู้สมัคร: 1.เพศชาย/หญิง 2.อายุ 25…
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ปากช่อง, นครราชสีมา
ซ่อมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงานผลิตภัณฑ์นม / ดูแลระบบเครื่องจักรในการผลิตนม คุณสมบัติผู้สมัคร: 1.เพศชาย/หญิง 2.อายุ 22-40 ปี 3.ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า…
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหาร ในแต่ละวัน ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื…
THE PAZ KHAO YAI
ปากช่อง, นครราชสีมา
  • Sawitree (Assistant Human Resource Manager).
  • 455 Moo 20 Nong-Sarai, Pakchong Nakonratchasima, Thailand 30130 นครราชสีมา.
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ปากช่อง, นครราชสีมา
  • รับผิดชอบดูแลโคนมด้าน การรีดนมโค รักษาสุขภาพโค การจัดการโคคลอด การปรับปรุงพันธ์ การอนุบาลลูกโค เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด.
Building Blocs Co., Ltd. (บริษัท บิลดิ้งบล็อคส์ จำ...
ปากช่อง, นครราชสีมา
11,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
  • Klang Dong, Pak Chong, Nakhon Ratchasima จังหวัด :
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office, Excel, Power Point.
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ต้อนรับลูกค้า ให้คำแนะนำลูกค้าด้านต่างๆ คุณสมบัติ : มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ สวัสดิการ : มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ช…
THE PAZ KHAO YAI
ปากช่อง, นครราชสีมา
  • Sawitree (Assistant Human Resource Manager).
  • 455 Moo 20 Nong-Sarai, Pakchong Nakonratchasima, Thailand 30130 นครราชสีมา.
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ปากช่อง, นครราชสีมา
  • รับผิดชอบดำเนินการผลิตนมอัดเม็ด ,ทอฟฟี่นมโยเกิร์ต,ไอศกรีม,Air milk ,นมแลคโตส,นมพาสเจอร์ไรส์ ผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผนที่กำหนด.