หางาน สุราษฎร์ธานี

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
ตำแหน่งที่ตั้ง
งานที่ 1 ถึง 10 จาก 3,630 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

นักประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาค - สุราษฎร์ธานี
ประมวลและเผยแพร่ข่าวสาร ผลดสิอสิ่งพิมพ์ และเอกสาร เผยแพร่ เพี่อเสริมสร้างทัศนคติขี่อเสิยง ความสัมพันธ์และ ความเข้าใจที่ตีระหว่างองคกรกับผู้ปฏิบัติงาน ส่วนงานร...

Customer Service

บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด - เมืองสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
- รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลที่ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถาม - ประสานงานภายในบริษัทฯ ร่วมกับแผนกอื่นๆ - ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อสอบถามในบริษัทฯ - รับเรื่องรับจองตั...

พนักงานงานสวนป่า

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ - สุราษฎร์ธานี
มีหน้าที่รับผิดขอบตำเนินงาน บริหารจัดการ ด้านการพัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าไม้เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนครบวงจร การปลูกสร้างสวนป่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตท...

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติสุรา/เบียร์/แคชแวน (เอเย่นต์ เบียร์...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ- ประสานงาน จัดทำข้อมูลยอดขายสินค้าแต่ละชนิดเปรียบเทียบกับเป้าหมายการขายสินค้าโดยแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย - จัดทำรายงานภาษีเบียร์และส...

พนักงานควบคุมเครื่องจักร แผนกบรรจุสุรา - สายการผลิตสุรา (จ.ส...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรบรรจุ เพื่อให้ผลิตสุราเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ - วุฒิ ปวส. ช่างยนต์...

พนักงานขับรถยก แผนกบรรจุน้ำดื่ม - สายการผลิตสุรา (จ.สุราษฎร์...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ- ขับรถยกขนย้ายสิ่งของและ ผลิตภัณฑ์ ให้สำเร็จเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย คุณสมบัติ - วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ต...

พนักงานทั่วไป-อีเว้นท์ สายธุรกิจสุรา ภาค 8 - สุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ- จัด-ขึ้นสินค้า และอุปกรณ์ ให้ลูกค้าตามจำนวน - คัดแยกสินค้าดี-สินค้าชำรุด - จัดเก็บสินค้า และอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ปลอดภัย - ปฏิบัต...

พนักงานทั่วไป-ออนเทรด สายธุรกิจสุรา ภาค 8 - เกาะสมุย เกาะพะง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - 4 รีวิว - สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ- จัด-ขึ้นสินค้า และอุปกรณ์ ให้ลูกค้าตามจำนวน - คัดแยกสินค้าดี-สินค้าชำรุด - จัดเก็บสินค้า และอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ปลอดภัย - ปฏิบัต...

เลขานุการ

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด - เมืองสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี
- งานกลั่นกรองเสนอหนังสือราชการ งานพิมพ์ - โต้ตอบจดหมาย - จดบันทึกคำสั่งการ ทำรายงาน จดวาระการประชุม จัดวาระนัดหมาย - ต้อนรับแขก เก็บรักษา ค้นหาเอกสาร - ต...

ธุรการ

บริษัท ซีซีที เอ็กซ์เพรส - สุราษฎร์ธานี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ ตำแหน่งธุรการ คุณสมบัติ 1.ขยัน มีวินัย ซื่อสัตย์ 2.อัธยาศัยดี 3.มีความรับผิดชอบ 4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ยินดีรับนักศ...