jobs in เมืองหนองบัวลำภู

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs
Create your resume - Let employers find you
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างสรรค์ สื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด -จัดทำ Art Work งานต่างๆ -ออกแบบงานด้านกราฟฟิค อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที...
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
นากลาง, หนองบัวลำภู
- ขายรถจักรยานยนต์ - จัดรถหน้าร้าน ออกพื้นที่จัดกิจกรรม ออกบูธต่างพื้นที่ - เช็คสต๊อก อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ที่นำไปจัดกิจกรรม และออกบูธ - รับงวดเข้าสัญญาซื้อ-ขาย...
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
- วิ่งรถโฆษณา แจกใบปลิว ทำกิจกรรมทางการตลาด - วิ่งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของทางร้าน - สำรวจตลาดและพิจารณาคู่แข่ง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน...
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
- จัดส่งรถ ตามพื้นที่ใกล้เคียงตามใบงาน - ดูแลรักษารถใช้งานให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอเม...
บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อัตรา เงินเดือน 4 อ...
ร้านกล้วยหอมคาร์แคร์
หนองบัวลำภู
-เพศชาย อายุ 20ปี ขึ้นไป 2 ต่ำแหน่ง -มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทนต่องานหนักได้ ไม่ติด เล่นโทรศัพท์ -ถ้ามีประสบการณ์การล้างรถและขับรถได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ ...
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
- วางแผน ควบคุมการทำงาน ของนิติกร,พนักงานเร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อให้ เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ภายในองค์กร และลูกค้าที่ประสบป...
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
นากลาง, หนองบัวลำภู
วางแผนและควบคุมการให้บริการจักรกลเกษตร (รถตัดอ้อยและรถแทรกเตอร์) กับชาวไร่/ลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร ต...
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
หนองบัวลำภู
ระดับเงินเดือน 1,2000+ ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น - ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย - ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก...
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)
หนองบัวลำภู
ระดับเงินเดือน 9,000 - 10,000 ลักษณะการทำงาน - ดูแลการเบิกจ่ายช่วย แคชเชียร์ - ดูแลจัดการสินค้าภายในศูนย์ - จัดการเอกสารต่างๆ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ...