หางาน เมืองหนองบัวลำภู

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
หน้า 1 ของ 18 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

ธุรการฝ่ายขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
- งานเอกสารของของฝ่าย - ประสานงานแต่ละฝ่าย และสาขา - รับรถ เช็คสต๊อกรถ - ประสานงาน และดูแล การจัดส่งรถ ให้กับสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน...

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

บริษัท ไอคิวไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
1. มีหน้าที่วางแผนด้านการเงิน ทั้งรับและจ่ายชำระ 2. ควบคุมเงินสดย่อย 3. รับวางบิลจากผู้ขาย 4. จัดทำเช็คจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ถึงกำหนดชำระ พร้อมทั้งติดตามใบเสร...

พนักงานล้างรถ

ร้านกล้วยหอมคาร์แคร์
หนองบัวลำภู
-เพศชาย อายุ 20ปี ขึ้นไป 2 ต่ำแหน่ง -มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทนต่องานหนักได้ ไม่ติด เล่นโทรศัพท์ -ถ้ามีประสบการณ์การล้างรถและขับรถได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ ...

เจ้าหน้าที่บัญชี

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
นากลาง, หนองบัวลำภู
- ดำเนินการตรวจสอบใบรับสินค้าจากสโตร์กลาง และบันทึกตั้งหนี้พร้อมจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายตามรอบการจ่ายชำระ - รับวางบิลตั้งหนี้ supplier ทั่วไป,ผู้รับเหมา,เจ้าหนี...

เจ้าหน้าที่ Sales Service

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
รับ-ส่งงานที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยให้ลูกค้าที่เป็นทันตแพทย์ คลีนิกทันตกรรม โรงพยาบาลประจำอำเภอ , ดูแลลูกค้า ติดตามงานและประสานงานให้ลูกค้า ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน...

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท ข้าวศรีไทยใหม่ จำกัด
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
- จัดระเบียบรับ-จ่าย - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อัตรา เง...

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
นากลาง, หนองบัวลำภู
ร่วมกำหนดแผนงานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฏระเบียบ ข...

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
นากลาง, หนองบัวลำภู
ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณการรวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม การตัดรายการ ทรัพย์สินของสายงานจัดหาและพัฒนาอ้อย เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การจัดส่งเอกสาร และ การประชาส...

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู
- บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงภายในบริษัทฯ - วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและยานยนต์เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและธุรกิจของบริษัทฯ - วิเคราะห์ปัญหาในงานซ...

ผู้จัดการฝ่ายประกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
นากลาง, หนองบัวลำภู
ควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานและเสนอหาแนวทางเพื่อควบคุมความเสี่ยง...