Create your resume - Let employers find you

jobs in แม่ฟ้าหลวง

Sort by: relevance - date
Page 1 of 61 jobs

เจ้าหน้าที่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชีย...

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
12,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ตรวจหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่น IWAY Green Office5ส.Green Hotel.
 • ความชำนาญทางภาษาไทย พดู อ่าน เขียน อย่างดี.

พนักงานร้านกาแฟ สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง / ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
13,000 - 16,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ร้านกาแฟมวลชน สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง / สาขา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง.
 • สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ ซอยวิภาวดี62 (จันทร์-ศุกร์) , กรณีสมัครพื้นที่ต่างจังหวัดให้โทรติดต…

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการประชาสัมพันธ์(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ... new

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (แม่ฟ้าหลวง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 08…

เจ้าหน้าที่ธุรการและสิ่งปลูกสร้าง(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ....

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (แม่ฟ้าหลวง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานบริการและพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในส่วนของโรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครดังนี้ 1. พนักงานบริการ…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเต…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแนห่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

ช่างไฟฟ้าโรงงาน(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
 • ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร ได้.

พยาบาล(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (แม่ฟ้าหลวง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน :…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานบัตรรายงานโรค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบ…

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่จัน เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

พนักงานรายวันชั่วคราว 2 เดือน(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชีย...

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (แม่ฟ้าหลวง),เชียงราย (แม่จัน) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : ไม…

ผู้ช่วยนักวิจัยโรคพืช(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย)

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (แม่ฟ้าหลวง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน :…

โรงพยาบาลแม่จัน เปิดพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จัน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง.

ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา รายละเอ…

Get new jobs for this search by email