Create your resume - Let employers find you

jobs in ไชยา

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

พนักงานบาริสต้า ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขา ไชยา

ไชยา, สุราษฎร์ธานี
9,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

พนักงาน บาริสต้า (ปฏิบัติงาน ณ. Cafe Amazon สน.ปตท.คันธุลี อ...

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตBiodiesel

บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด
ท่าฉาง, สุราษฎร์ธานี
10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เงินเดือน จัดอบรมคอร์สสัมมนาต่างๆ โอที ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัสรายปี หมวก + รองเท้าเซฟตี้ ประกันสังคม.

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
17,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

พนักงานประจำร้าน (เซเว่น ปตท.คันธุลี )

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

ผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.คันธุลี 1 อัตรา

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

ผู้จัดการเขตธุรกิจร้านกาแฟ (ภาคใต้ตอนบน) จำนวน 2 อัตรา

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด
ท่าฉาง, สุราษฎร์ธานี
10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ขึ้นไปสาขาเครื่องกลหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี.
 • เงินเดือน จัดอบรมคอร์สสัมมนาต่างๆ โอที ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัสรายปี หมวก +…

พนักงานฝ่ายบัญชี จำนวน 2 อัตรา ( ปฏิบัติงาน ปตท.คันธุลี อ.ท่...

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหม้อไอน้ำ

บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด
ท่าฉาง, สุราษฎร์ธานี
10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เงินเดือน จัดอบรมคอร์สสัมมนาต่างๆ โอที ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัสรายปี หมวก + รองเท้าเซฟตี้ ประกันสังคม.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
17,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

พนักงานธุรการและการเงิน

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…

ผู้จัดการร้านของฝากบ้านแมวน้ำ

ท่าชนะ, สุราษฎร์ธานี
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปล…
» Post your resume - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.