Create your resume - Let employers find you

jobs in ตรัง

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs

ช่างทาสี new

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1 ท่าน.

GSA.

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.

Food and Beverage Supervisor new

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.
 • เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป.

นักร้อง เล่นเป็นวง

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.

เลขานุการผู้จัดการฝ่ายFood & Beverage

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.
 • สนใจสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเรือ รัษฏา จังหวัดตรัง.

พนักงานเสิร์ฟ (Pier88)

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.

Laundry Attendant (พนักงานซักรีด) new

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.

Fitness & Pool Attendant

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.

ช่างทาสี (สัญญาจ้าง ชั่วคราว)

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.

Fitness Attendant

โรงแรมเรือ รัษฎา จังหวัดตรัง
เมืองตรัง, ตรัง
 • 188 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000.

Get new jobs for this search by email