jobs in พัทยา

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Maru Group (Thailand) (undo)
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 15 jobs
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
15,000 บาทต่อสัปดาห์
  • CONDITION เพศชาย-หญิง /อายุ 22-40 ปี /วุฒิการศึกษา ปวสขึ้นไป.
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
20,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
ทำงานด้านBOI และมีช่วยงานของProduction ด้วย เช่นการเช็คจำนวนชิ้นงานตามงาน CONDITION หญิงหรือชาย อายุไม่จำกัด/มีประสบการ์ณBOI โดยตรงจะพิจารณาเป้นพิเศษ/สามารถเด…
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
15,000 บาทต่อสัปดาห์
  • ดูแล ควบคุมลูกค้า ออกเอกสารต่างๆ ประสานงานกับลูกค้า เป็นต้น.
  • CONDITION เพศชาย-หญิง /อายุ 22-35 ปี /วุฒิการศึกษา ปวสขึ้นไป.
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
  • 1.รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นSEO ,Google Adwords และบริการต่างๆของ Google, Alibaba,Web…
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
28,000 บาทต่อเดือน
  • Control the quality inspection of incoming - Control sampling inspection quality of part in process and final out going - Control of measuring instrument &…
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
40,000 บาทต่อเดือน
ออกแบบแม่พิมพ์ CONDITION ชาย อายุไม่จำกัด/วุฒิปวช-ปวส /มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง PLACE นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.พานทอง จ.ชลบุรี SALARY ไม่เกิน40,000B หากอายุน…
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
  • CONDITION ผู้หญิง อายุไม่เกิน39ปี/มีประสบการณ์QCมาก่อน/ภาษาอังกฤษ สามารถจัดทำเอกสาร และส่งอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้.
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
  • ควบคุมยอด Output ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด / ควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน…
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
15,000 - 16,500 บาทต่อสัปดาห์
  • จัดทำ Invoice & ใบเสนอราคา , ควบคุม Invoice ที่ออก รับโทรศัพท์ ประสามงานลูกค้า เช่นเรื่อง Delivery date ฯลฯ งานเกี่ยวกับ Sales Support.
Maru Group (Thailand)
ศรีราชา, ชลบุรี
  • 1.ติดต่อประสานงานของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2.วางแผนลดปัญหาคุณภาพให้ได้ตามระบบบริหารคุณภาพ และประเมินผลให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 3.จัดทำ Plan และเฝ…