jobs in ภูเก็ต

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Andaman Cannacia Resort & Spa (undo)
Job Type
Page 1 of 94 jobs
Create your resume - Let employers find you
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ Maintenance/ช่างแอร์ - ผู้ชายอายุ 20 ปีขึ้นไป - มีความรับผิดชอบในงาน - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื...
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ Maintenance/ช่างทั่วไป - ผู้ชายอายุ 20 ปีขึ้นไป - มีความรับผิดชอบในงาน - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื...
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ - ประสบการณ์ในสายงานมาก่อน - มีความรู้เรื่องการปลูกพืชผักต่างๆ - มีความสามรถในการบริหารทีมงาน - สามรถกระตุ้นทีมงานได้ดี เงินเด...
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ - ผู้ชายอายุ 20 ปีขึ้นไป - มีความรับผิดชอบในงาน - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - ม...
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ - ผู้ชายอายุ 20 ปีขึ้นไป - มีความรับผิดชอบในงาน - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - ม...
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ Asst. HR Manager - เพศชาย/หญิง - มีประสบการณ์ผ่านงานโรงแรมระดับ 4 ดาวมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี - มีความรู้เรื่อง Green Hotel, Visa &...
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง - มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก - ทัศนคติดี มีใจรักงานบริการ มีวุฒิภาวะความเป...
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ คุณสมบัติ มีประการณ์ในสายงาน เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ ้้HR วันที่ลงประกาศ 19 ม.ค. 2562 เวลาที่ลงประกาศ 15:11...
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา N/A คุณสมบัติ Chief Gardener - มีประสบการณ์ในสายงานมาก่อน - มีความสามรถในการบริหารทีมงาน / มีความเป็นผู้นำสูง - สามรถกระตุ้นทีมงานได้ดี เงินเด...
Andaman Cannacia Resort & Spa
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ -มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ ฝ่ายบุคคล วันที่ลงประกาศ 23 ก.พ....