jobs in ภูเก็ต

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: พนักงานบัญชี (undo)
Job Type
Page 1 of 155 jobs
Create your resume - Let employers find you
Sametnangshe boutqiue
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ สามารถทำรายงานทางบัญชี งานเอกสาร ใช้ระบบเอกเซลได้ เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ ไหม วันที่ลงประกาศ 24 มิ.ย....
บริษัท ป่าหล่าย ออดสกี้ จำกัด
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป คุณสมบัติ - เพศหญิง - อายุไม่เกิน 30 ปี - จบการศึกษาทางด้านสาขาการบัญชี - หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความละเอียด...
Nitipong law firm
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวส.การบัญชีขึ้นไป คุณสมบัติ สามารถปิดงบการเงินได้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ คุณกอล...
ริชโฮม แอนด์ เดคอร์
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ด้านบัญชี คุณสมบัติ รับสมัคร พนักงานบัญชี คุณสมบัติ -วุฒิ ปวส. ปวช.ขึ้นไป ด้านบ้านชี -เกรด 3.00 ขึ้นไป -อายุไม่เกิน 27 ปี -สามารถใช...
Nitipong Law Office
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป ด้านบัญชี คุณสมบัติ สามารถปิดงบหรือมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมาแล้ว เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ คุณกอล์ฟ วันที...
บริษัท ออนไลน์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
ภูเก็ต
10,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี คุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS มีอัธยาศัยที่ดี มีความพร้อมที่เรียนรู้งานด้านบัญชีและภาษีและหากม...
บริษัท อันดามัน มารีน คอนสตรัคชั่น จำกัด
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวส คุณสมบัติ -สามารถจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน และ เอกสารทั่วไป -ขยันอดทน เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง สนใจติดต่อคุณ ธนาภา วันที่ลงประกาศ 20 มิ.ย....
บริษัท พี.เอส.อาร์.เคมีคอลส์ จำกัด
ภูเก็ต
10,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี...
บริษัท ลินดาบิสแคร์ จำกัด
ภูเก็ต
10,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี คุณสมบัติ 1.เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ 2.ประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 6 เดือน 3.มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อส...
บริษัท สุวรรณจตุพร จำกัด
ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวช.-ป.ตรี คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ * ดำเนินการตรวจนับเงิน และตรวจสอบงานเกี่ยวกับเอกสารค่าใช้จ่ายอื่นๆ * รับผิดชอบงานด้านสินค้าคงเหลือ ต...