Create your resume - Let employers find you

jobs in สงขลา

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ สงขลา พนักงานธุรการ-ด่วน!! พนักงานธุรการ…
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ สงขลา พนักงานบัญชี ด่วน!! พนักงานบัญชี จำนวน…
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ สงขลา พนักงานขายด่วน !!! เจ้าหน้าที…
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ สงขลา พนักงานขายด่วน !!! เจ้าหน้าที…
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ สงขลา พนักงานขายด่วน !!! ขายโครงการบ้าน ค…
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ สงขลา พนักงานขายบ้านโครงการ คุณสมบัติ 1. ม…
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ สงขลา พนักงานขายด่วน !!! ขายโครงการบ้าน ค…
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา พนักงาน ขายด่วน!! คุณสมบัติ 1. มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบ 2. คล…
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ สงขลา วิศวกรรมก่อสร้าง / ปวส.อุตสาหกรรมการก…
บริษัท นันทวัฒน์การโยธา จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์ เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา โฟร์แมนหน้างาน/วิศวกรด่วน!! คุณสมบัติ 1. มีความตั…