Create your resume - Let employers find you

jobs in สงขลา

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • ทำงานเวลา 08:30 - 17:30 หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์.
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
สงขลา
 • ธุรกิจในเครือพิธานกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และอยู่ใน 100 อันดับแรกของประเทศไทย ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตอนล่างพร้อมสวัสดิการพิเศษ จ…
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี.
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ 21.00 - 09.00 น.
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619, 3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • สามารถ ตัดได้ทั้ง ทรงผู้หญิง และ ผู้ชาย.
 • สมัครได้ที่ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ชั้น 6 แผนกทรัพยากรมนุษย์.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
9,750 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • สามารถ ตัดได้ทั้ง ทรงผู้หญิง และ ผู้ชาย.
 • สมัครได้ที่ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด ชั้น 6 แผนกทรัพยากรมนุษย์.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • สามารถ ตัดได้ทั้ง ทรงผู้หญิง และ ผู้ชาย.
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619,3632.
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • ปวส - วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด , e-commerce หรือสาขาที่เกึี่ยวข้อง.
 • มีความเชื่อยวชาญในการใช้ Facebook และ Photo shop.
 • โทรสอบถามเพิ่มเติม 0 7427 2222 ต่อ 3619.