Create your resume - Let employers find you

jobs in หาดใหญ่

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

เซลล์ขายรถนำเข้า

เดอะลักซูรี่ ซุปเปอร์คาร์
บางกล่ำ, สงขลา
  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ บุคคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจา มีประสบการณ์ในการขาย รถยนต์ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี สนใจเข้ามากรอกใบสมัครได้ที…

ช่างเคาะ-ประกอบ

เดอะลักซูรี่ ซุปเปอร์คาร์
บางกล่ำ, สงขลา
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ มีประสบการณ์ในงาน เคาะ ประกอบ รถยนต์ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี สนใจเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่โชว์รูม MG ถนนลพบุรีราเมศวรน์…
» Post your resume - It only takes a few seconds