jobs in หาดใหญ่

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ (undo)
Job Type
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 23 jobs
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -เพศชาย/หญิง -จบทางด้านคหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความสามารถในการจัดดอกไม…
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา เพศชาย -วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป -มีใจรักงานบริการ -เข้ากะได้ -สามารถทำงานเป็นท…
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -เพศชาย/หญิง -อายุ 20 ปีขึ้นไป -สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หลักฐานการสมัครงาน…
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 074-298789 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.วันจันทร์ - วันเสาร์.
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09:00 น. โทรศัพท์ 074-298789, แฟกซ์ 074-298788 E:mail hrm.crystalhotelhatyai@gmail.com.
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09:00 น. โทรศัพท์ 074-298789, แฟกซ์ 074-298788 E:mail hrm.crystalhotelhatyai@gmail.com.
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
มีประสบการณ์ด้านการควบคุม แสง สี เสียง ในงานจัดเลี้ยงหรืองานสัมนา ในโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09:00 น.
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -เพศชาย/ หญิง -วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -อายุ 45 ปีขึ้นไป -บ…
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -เพศชาย -วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -อายุ 25 ปีขึ้นไป …
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -เพศหญิง -วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -อายุ 25 ปีขึ…