jobs in เชียงใหม่

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Softpixel Co,.Ltd.
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
Easily applyUrgently hiring
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี.
  • ประสบการณ์ด้านงาน Call Center หรืองานบริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป.
  • ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน ค…
» Post your resume - It only takes a few seconds