Create your resume - Let employers find you

jobs in เชียงใหม่

Sort by: relevance - date
Page 1 of 46 jobs
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
9,600 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 9,600 ลักษณะการทำงาน ค่าแรง 320 บาท/วัน มีOT ทุกวัน เบี้ยขยัน 300/400/500 บาท/เดือน.
 • สำรองที่พัก 1 เดือน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ สวัสดิการ…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
1,200 บาทต่อวัน
 • ต่างจังหวัดสำรองที่พักให้ 1 เดือน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ค่าแรง 330 บาท.
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด.
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
355 บาทต่อชั่วโมง
 • ระดับเงินเดือน (รายวัน) 355+ เบี้ยขยัน 500 ลักษณะการทำงาน ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ :
 • จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มอุปกรณ์ต่างๆ ลำเลียงขึ้นเครื่องบิน บริษัท การบ…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
16,400 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 16,400-25,000 +Incentive ลักษณะการทำงาน ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจสูงสุด ดูแลและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บร…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
 • ระดับเงินเดือน รายวัน 335-355+เบี้ยขยัน 500 ลักษณะการทำงาน ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ :
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ ล้าง ตัดแต่ง และปรุงประกอบอาหารตามประเภทที่ได้ร…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
15,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 15,000 – 40,000 บำท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ) ลักษณะการทำงาน เสนอขายสินค้า ประเภทสินค้า นม และ โยเกิร์ต สู่ผู้บริโภค.
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
10,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 10000-13000 ลักษณะการทำงาน ดูแลและปฎิบัติงานด้านสื่อของทางบริษัทฯ ทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกองค์กร /ดูแลและประสานงานระหว่างแผนก หรือหน่วยงานอื…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
 • ระดับเงินเดือน 10,00 - 12,000 ลักษณะการทำงาน - ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยของร.พ.
 • สามารถทำงานเป็นพลัดได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
 • ปตรี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • มีที่พักที่ จ.เชียงใหม่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม มีค่าน้ำมันรถ…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 12,000 ลักษณะการทำงาน งานบัญชีพื้นฐาน สรุปรายรับ-จ่าย งานตามที่ได้รับมอบหมาย.
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ word , ecxel , email ได้เป็นอย่างดี.