jobs in เชียงใหม่

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: ดูรายละเอียด (undo)
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 70 jobs
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
35,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ, กำกับดูแลการแต่งตั้ง /…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
16,400 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 16,400-25,000 +Incentive ลักษณะการทำงาน ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจสูงสุด ดูแลและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บร…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
1,200 บาทต่อวัน
 • ต่างจังหวัดสำรองที่พักให้ 1 เดือน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ค่าแรง 330 บาท.
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด.
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
355 บาทต่อชั่วโมง
 • ระดับเงินเดือน (รายวัน) 355+ เบี้ยขยัน 500 ลักษณะการทำงาน ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ :
 • จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มอุปกรณ์ต่างๆ ลำเลียงขึ้นเครื่องบิน บริษัท การบ…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
 • คิดและสร้างสรรค์งานออกแบบในการผลิตสื่อดิจิตอลทั้งหมด เช่น , Mobile App, Social media graphics, Banner โฆษณาทั้งภาพนิ่งและแบบเคลื่อนไหว, Video Screen, Animation,…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 15,000-20,000 ลักษณะการทำงาน 1.ตรวจ รับ-ส่ง-ตัดจ่าย อะไหล่เครื่องบิน.
 • 5.ทำงานเป็นกะ 12 ชั่วโมง เปลี่ยนระยะเวลา 4 วัน หรือ 4 คืน หรือทำ 2 หยุด 2…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
 • ระดับเงินเดือน รายวัน 335-355+เบี้ยขยัน 500 ลักษณะการทำงาน ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ :
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ ล้าง ตัดแต่ง และปรุงประกอบอาหารตามประเภทที่ได้ร…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
15,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 15,000 – 40,000 บำท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ) ลักษณะการทำงาน เสนอขายสินค้า ประเภทสินค้า นม และ โยเกิร์ต สู่ผู้บริโภค.
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
 • ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน ต้อง รับผิดชอบดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด ต้องดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
 • ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน ต้อง รับผิดชอบดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด ต้องดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต…