Create your resume - Let employers find you

jobs in เชียงใหม่

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 40 ปี.
 • 303 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง 50000 จังหวัด เชียงใหม่.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ชาย อายุ 18 ถึง 40 ปี.
 • 303 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง 50000 จังหวัด เชียงใหม่.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี.
 • 303 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง 50000 จังหวัด เชียงใหม่.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี.
 • 303 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง 50000 จังหวัด เชียงใหม่.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ติดตั้งและจัดส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น.
 • ชาย อายุ 18 ถึง 40 ปี.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ติดตั้งและจัดส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น.
 • ชาย อายุ 18 ถึง 40 ปี.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ติดตั้งและจัดส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น.
 • ชาย อายุ 18 ถึง 40 ปี.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ติดตั้งและจัดส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น.
 • ชาย อายุ 18 ถึง 40 ปี.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ดูแลบริหารจัดการงานทุกส่วน ได้แก่ งานบริการขาย/เคาเตอร์ ผลักดันยอดขาย งานติดต่อประสานงานส่วนกลาง.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี.
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 40 ปี.
 • 303 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง 50000 จังหวัด เชียงใหม่.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
Overall, how relevant are these jobs?