Create your resume - Let employers find you

jobs in เมืองเชียงใหม่

Sort by: relevance - date
Page 1 of 43 jobs
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
1,200 บาทต่อวัน
 • ต่างจังหวัดสำรองที่พักให้ 1 เดือน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ค่าแรง 330 บาท.
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด.
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
9,600 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 9,600 ลักษณะการทำงาน ค่าแรง 320 บาท/วัน มีOT ทุกวัน เบี้ยขยัน 300/400/500 บาท/เดือน.
 • สำรองที่พัก 1 เดือน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ สวัสดิการ…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
355 บาทต่อชั่วโมง
 • ระดับเงินเดือน (รายวัน) 355+ เบี้ยขยัน 500 ลักษณะการทำงาน ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ :
 • จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มอุปกรณ์ต่างๆ ลำเลียงขึ้นเครื่องบิน บริษัท การบ…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
16,400 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 16,400-25,000 +Incentive ลักษณะการทำงาน ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจสูงสุด ดูแลและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บร…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
 • ระดับเงินเดือน รายวัน 335-355+เบี้ยขยัน 500 ลักษณะการทำงาน ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ :
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ ล้าง ตัดแต่ง และปรุงประกอบอาหารตามประเภทที่ได้ร…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
40,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 40,000 ลักษณะการทำงาน - ดูเรื่องระบบบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และปิดงบบริษัทฯ.
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ (เชียงใหม่-เชียงราย) จังหวัดที่ปฏิบ…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 15,000-20,000 ลักษณะการทำงาน 1.ตรวจ รับ-ส่ง-ตัดจ่าย อะไหล่เครื่องบิน.
 • 5.ทำงานเป็นกะ 12 ชั่วโมง เปลี่ยนระยะเวลา 4 วัน หรือ 4 คืน หรือทำ 2 หยุด 2…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
13,500 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 13,500 - 25,000 บาทขึ้นไป ลักษณะการทำงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ.
 • เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกร…
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
20,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน 20000-40000 ลักษณะการทำงาน วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด.
ดูรายละเอียด
เชียงใหม่
8,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป.
 • บุคลิกภาพดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม -เงินส่งเสริมประจำตำแหน่ง.