Create your resume - Let employers find you

jobs in เมืองเชียงใหม่

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป.
 • โครงการบ้านจัดสรรค์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิขย์ และ ทาวโฮมต้องการรับบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานของโครงการ โทร.094-6109889 https…
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี.
 • โครงการบ้านจัดสรรค์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิขย์ และ ทาวโฮมต้องการรับบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานของโครงการ โทร.094-6109889 https…
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป.
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft ได้.
 • โครงการบ้านจัดสรรค์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิขย์ และ ทาวโฮมต้องการรับบุคลากร เพื่อรองร…
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป.
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft ได้.
 • โครงการบ้านจัดสรรค์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิขย์ และ ทาวโฮมต้องการรับบุคลากร เพื่อรองร…
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป.
 • โครงการบ้านจัดสรรค์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิขย์ และ ทาวโฮมต้องการรับบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานของโครงการ โทร.094-6109889 https…
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี.
 • โครงการบ้านจัดสรรค์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิขย์ และ ทาวโฮมต้องการรับบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานของโครงการ โทร.094-6109889 https…
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป.
 • โครงการบ้านจัดสรรค์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิขย์ และ ทาวโฮมต้องการรับบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานของโครงการ โทร.094-6109889 https://malada…
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • ชงชา ชงกาแฟ และนำเสนอขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง จัดการบริหาร สต๊อกวัตถุดิบเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องขายสามารถนำสินค้าภายในร้านไปนำเสนอให้ลูกค้านอกร้านในบริเวณหน้าร้าน.
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • สามารถทำงานเข้า เช้าหรือเลิกดึกได้ จัดสินค้าภายในร้านให้เป็นไปตามระเบียบของร้าน ตรวจสอบสินค้าในเรื่องวันหมดอายุ ฯลฯ เป็นงานขายนำเสนอสินค้าภายในร้าน ตามโปรโมชั…
บริษัท มาลาดา จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft ได้.
 • โครงการบ้านจัดสรรค์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิขย์ และ ทาวโฮมต้องการรับบุคลากร เพื่อรองร…