Create your resume - Let employers find you

jobs in แม่จัน

Sort by: relevance - date
Page 2 of 58 jobs

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

ประกาศรายชื่อ ผู้ใีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานบัตร...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายในประกาศเอกสารแนบ.

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานกระทร...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลแม่จันขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พน...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ และ เจ้าพนักงานธุรการ เอกสารแนบตามประกาศของสำน…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกสฺ) ตามเอกสารแนบ.

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยนักกายภาพ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพ ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย.

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้ การรับสม…

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ OPD&ER (ประจำโรงพยาบาลเกษมรา...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด
แม่สาย, เชียงราย
9,450 บาทต่อสัปดาห์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี.
 • ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล , หลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย.

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก พนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามที่ โรงพยาบาลแม่จัน ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้ การร…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารแนบ 1. ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ตุลาคม…

พนักงานร้านกาแฟ สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง / ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
13,000 - 16,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ร้านกาแฟมวลชน สาขา ม.แม่ฟ้าหลวง / สาขา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง.
 • สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ ซอยวิภาวดี62 (จันทร์-ศุกร์) , กรณีสมัครพื้นที่ต่างจังหวัดให้โทรติดต…

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก พนักงานบัตรรายงานโรค

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จันขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค ดังนี้.

เจ้าหน้าที่ธุรการและสิ่งปลูกสร้าง(ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ....

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน...
แม่ฟ้าหลวง, เชียงราย
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (แม่ฟ้าหลวง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก สังกัด รพ.แม่จัน.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.