Create your resume - Let employers find you

งานธนาคาร jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาสี่พระยา

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • กำกับดูแลส่วนงานธุรกิจเงินฝากสาขา , เป้าหมายเงินฝาก , กองทุน , ประกันชีวิต , ประกันภัยต่างๆ และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรล…

เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร...

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันเสาร์, วันอาท…

จัดกลุ่มลูกค้าและวิเคราะห์

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • จัดทำแผนกลยุทธ์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาสุรินทร์

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สุรินทร์
 • กำกับดูแลส่วนงานธุรกิจเงินฝากสาขา , เป้าหมายเงินฝาก , กองทุน , ประกันชีวิต , ประกันภัยต่างๆ และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรล…

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
พระนครศรีอยุธยา
 • กำกับดูแลส่วนงานธุรกิจเงินฝากสาขา , เป้าหมายเงินฝาก , กองทุน , ประกันชีวิต , ประกันภัยต่างๆ และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรล…

แบบจำลองความเสี่ยง

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • สนับสนุนงานด้านแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้าบุคคลขององค์กร โดยสนับสนุนให้มีแบบจำลอง เทคนิควิธี และเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธ…

ขายทรัพย์สิน

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • รับผิดชอบการดำเนินการขายทรัพย์สิน, จัดหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน, ติดตาม Call Center / Website / Digital Map และประสานงานกับส่วนผู้สนใจ นายหน้า ส่วนตั้งราคา…

Outbound Collection

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • รับผิดชอบในส่วนงานของ ติดตามหนี้สินเชื่อรายย่อย (ทางโทรศัพท์) สำหรับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้งต…

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ชลบุรี) outsource

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สิงห์บุรี
 • ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์สินเชื่อ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ในบางกรณี เพื่อใช้ในการพิจารณา และทำสัญญาเช่าซื้อให้เป…

telesaleสินเชื่อ รถยนต์ / ส่วนบุคคล

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ลพบุรี) outsource

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ลพบุรี
 • ประจำ Dealer/Tent เพื่อให้บริการ แนะนำผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการตลาดของ KKP.
 • รับเอกสารที่เกี่ยวข้องและใบสมัครผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร ลงนามเป…

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาภูเก็ต

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต
 • กำกับดูแลส่วนงานธุรกิจเงินฝากสาขา , เป้าหมายเงินฝาก , กองทุน , ประกันชีวิต , ประกันภัยต่างๆ และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรล…

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล) outso...

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์สินเชื่อ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ในบางกรณี เพื่อใช้ในการพิจารณา และทำสัญญาเช่าซื้อให้เป…

inbound collocation (supervisor)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร…

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานประกันภัยอื่นๆ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • ตรวจสอบการวางบิลเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันของบริษัทประกัน ให้อยู่ภายในกำหนดเวลาการชำระ โดยจัดทำรายงาน Aging เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน.

Get new jobs for this search by email