งานธนาคาร jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา),กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง…
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • มีหน้าที่ ดูแลและกำกับการทำงานของทีม OA ,ติดตาม ดูแลประสานงานสำนักงานทนายความ,เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ,ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให…
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ในงานคีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี.
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเง…
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด…
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และ Service Mind รายละเอียดบริษัท :
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ.
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเง…
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office เป็นอย่างดี.
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ 0 5 ปี.
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงท…
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเจรจาต่อรอง…
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • ตรวจสอบการวางบิลเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันของบริษัทประกัน ให้อยู่ภายในกำหนดเวลาการชำระ โดยจัดทำรายงาน Aging เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน.