Create your resume - Let employers find you

งานธนาคาร jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 235 jobs

ผู้ช่วยฝ่ายผลิต ปฏิบัติงาน ปตท. MCC นิคมเอเชีย ระยอง

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
20,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับเงินเดือน รายได้รวม 20,000+ ลักษณะการทำงาน หน้าที่รับผิดชอบ.
 • ขนถ่าย BSA /SA ,MA และผง AA.
 • ชาย อายุ 21 – 26 ปี วุฒิ ปวส.

เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานงานสำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอ...

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
 • หญิง ปวส – ป,ตรี สาขาบัญชี โดยตรง.
 • ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ระยอง สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ตามกฏหมายเเรงงาน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน…

ผู้ช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงานSCG Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
20,000 บาทต่อเดือน
 • ควบคุมและปฏิบัติงาน การทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต (In process) ให้ถูกต้องตามแผนตัวอย่าง.
 • ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ HVA อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทันตามความต้องการ.

ผู้ปฏิบัติงานทดสอบพื้นฐานควบคุมคุณภาพ HVA ปฏิบัติงาน SCG Sit...

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
370 บาทต่อชั่วโมง
 • ระดับเงินเดือน 370 + 10 +OT4.5 ลักษณะการทำงาน หน้าที่รับผิดชอบ.
 • ควบคุมและปฏิบัติงาน การทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต (In process) Roto Compounding Site3 ให้ถูกต…

Packing ปฏิบัติงาน PTT Phenol นิคมเอเซีย

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
17,000 บาทต่อเดือน
 • ชาย อายุ 21 – 35 ปี สุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ ทำโอทีได้ เข้า 7.00-19.30,19.30-7.00 น.ทำ 4 หยุด 2 โอทีบังคับวันละ 4 ชั…

เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปฏิบัติงาน SCG Site7นิคมRIL เยื้องสวนสมุน...

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
370 บาทต่อชั่วโมง
 • ระดับเงินเดือน 370 + 10 ลักษณะการทำงาน หน้าที่รับผิดชอบ.
 • 2.ติดต่อประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายใน จัดสัมภาษณ์ต่าง ๆ เช่น เข้าโครงการ EMS ให้ทุน.

ธุรการ ปฏิบัติงาน GC ME หนองเเฟบ นิคมมาบตาพุด ระยอง

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
10,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • หญิง อายุ 21 – 35 ปี สุขภาพแข็งแรงพร้อมเริ่มงาน.
 • ปวส.-ป.ตรี สายพาณิชย์กรรม คอมพิวเตอร์ บัญชี การจัดการ.
 • ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ในงานสูง ปฏิบัติตนอยู่ในกฏระเบียบได…

พนักงานขับรถ

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
 • หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี สุขภาพแข็งแรง.
 • ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ระยอง สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม รายได้ตามตกลง.

ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน SCG Site7 นิคม RIL เยื้องสวนสมุน...

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
400 บาทต่อชั่วโมง
 • ปฏิบัติงาน ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ (7.30-16.30) เสาร์ อาทิตย์ โอที 2 เเรงค่ะ.
 • ปฏิบัติตนอยู่ในกฏระเบียบได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ระยอง สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม…

เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานสำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
 • สายบริหารจัดการ เช่น คอม , บัญชี , การจัดการ.
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม word , Excel , Express ได้ดี (เก่ง).
 • สามารถทำงานเต็มเวลา บริหารเวลาในการทำงานเป็น , ทำโอทีได…

เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ( Lab Helper ) ปฏิบัติงาน UBE ตะพง ระยอง

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
11,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย อายุ 20 – 30 ปี.
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word , Excel ได้ดี.
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ , ทำโอทีได้ กะ 7.00-19.00, 19.00-7.00 น.
 • 02 391 4590 - 5 หรือ 086-311-4356.

เเพ็คกิ้ง ปฏิบัติงาน PTT Phenol นิคมเหมราช ตะวันออก ระยอง

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
15,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน รายได้รวมประมาณ 15,000-17,000 ลักษณะการทำงาน เเพ็คกิ้ง บรรจุ สินค้า.
 • ชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไปอายุ 21 – 35 ปี.
 • 16.00 น.งด รับสมัคร เสาร์-อาทิตย์ นะคะ.

พนักงานขับรถส่วนกลาง

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
10,050 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 10,050 ลักษณะการทำงาน ลักษณะงานขับรถตู้ รถกระบะ.
 • ชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุตั้งแต่ 30-45 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง.
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 300 บาท ต่อ ครั้ง.

พนักงานคีย์ข้อมูล

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
330 บาทต่อชั่วโมง
 • หญิง อายุ 20 - 30 ปี วุฒิ ปวช.ทุกสาขา.
 • ใช้ MS Office ได้ดี จัดเก็บเอกสารได้ดี.
 • จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ระยอง สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม เชิญกรอกใบสมัครได้ที่สำน…

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Facility ปฏิบัติงาน SCG Site7 นิคม RIL (...

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ระยอง
400 บาทต่อชั่วโมง
 • ชาย อายุ 21 – 32 ปี วุฒิ ปวส.
 • จันทร์ ถึง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีโอที 2 แรง.
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานระบบของอาคาร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ระยอง สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ…

Get new jobs for this search by email