งานธนาคาร jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (undo)
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 20 jobs
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ดูแลระบบ Network , Solution ของบริษัทฯ ลูกค้า ทั้งการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหา.
 • Fund for Helping the Employee in Emergency (เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือพน…
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ทางด้านงาน Marketing ธุรกิจไอทีมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป.
 • มีความรู้ ความสามารถในการพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้อย่างดี.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • ดู Report ยอดขาย และ ยอดกำไร ในแต่ละวัน และรายเดือน.
 • Fund for Helping the Employee in Emergency (เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือพนักงานยามฉุกเฉิน).
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • At least 1 years of overseas Import experience.
 • Knowledge in IT products will be advantage.
 • Able to communicate in English.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
 • ประสานงาน พร้อมทั้งตรวจสอบ บริษัท Outsource ที่ทำหน้าที่ขนส่งสินค้าให้บริษัท.
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการคลังสินค้า หรืองานบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • Fund for Helping the Employee in Emergency (เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือพนักงานยามฉุกเฉิน).
 • The Annual Salary Adjustment (การปรับเงินเดือนประจำปี-ตามผลประกอบการ).
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
 • ดูแลการขายสินค้า IT ทั้งสินค้า Consumer สำหรับการขายกับ Dealer และ ดูแลการขาย กลุ่มสินค้า Commercial สำหรับ การขายงาน Project.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านสินค้า (Smartphone) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (Good English communication…
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงาน เครดิต และด้านลิสซิ่งมาอย่างน้อย 1 ปี.
 • สามารถปฎิบัติงานได้ที่อาคารเสริมมิตร และ สามารถไปทำที่ลาดพร้าว 101 ได้ (โดยจะมีการย้ายออฟฟิศในป…
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • Lead telesales team to achieve sales target by selling company products.
 • Plan and assist member of team maintain new and established dealer relationships.