งานธนาคาร jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (undo)
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 50 jobs
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ดูแลระบบ Network , Solution ของบริษัทฯ ลูกค้า ทั้งการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหา.
 • Fund for Helping the Employee in Emergency (เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือพน…
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ในสายบริการ สายงานต้อนรับและ Call center อย่างน้อย 1ปี.
 • Fund for Helping the Employee in Emergency (เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือพนักงานยามฉุกเฉิน).
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • รับเรื่อง และ ติดต่อประสานงาน รวมถึงจัดทำ จัดเก็บ สรุปรายงานข้อมูลของแผนก.
 • รวมรวมข้อมูลต่างๆ ของทีม และสรุป Report ทั้งรายสัปดาห์ และรายเดือน ส่งหัวหน้างาน.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
20,000 บาทต่อเดือน
 • Is responsible for the translation in the meeting of the executive management.
 • Is responsible for reading and interpreting CEO 's emails.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
18,000 - 28,000 บาทต่อเดือน
 • ชาย / หญิง อายุ 23 - 28 ปี.
 • มีประสบการณ์วางแผนการตลาด ด้านการขาย โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านสินค้า IT ( Hardware หรือ Software ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ทางด้านงาน Marketing ธุรกิจไอทีมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป.
 • มีความรู้ ความสามารถในการพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้อย่างดี.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • Male or Female, Age over 30 year old.
 • Bachelor or Master 's degree in any fields.
 • Experience in Sales, Business Development in IT Business over 10 years.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
18,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ลูกค้า และ Sales.
 • Bachelor’s Degree in Computer or related field.
 • Thai Nationality / Age 23-35 years.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
20,000 บาทต่อเดือน
 • Create the company administration guidelines, procedures, tools and systems are appropriate for current and future business needs.
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารการขาย IT Gadget 5 ปีขึ้นไป.
 • Fund for Helping the Employee in Emergency (เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือพนักงานยามฉุกเฉิน).