Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 1,869 jobs
Thailand
ลูกจ้างสัญญาจ้างรายปี (กลุ่มคนพิการ) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี 2. สามารถใช้โปรแกรม…
เชียงใหม่
17,250 บาทต่อเดือน
 • บริษัท 3P เป็นบริษัทจัดหาและดูแลพนักงาน (Staff Outsourcing Service) ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน มีงานให้เลือกทำเยอะแยะมากมาย ปัจจุบันส่งพนักงานให้บร…
เชียงใหม่ +3 locations
13,800 บาทต่อสัปดาห์
 • ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพน…
Thailand
 • ๑)นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ๒ อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักนโยบายและแผน และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลักษณะงาน ๑)ด้านปฏิบัติการ – ตรวจสอบ จดทะเบียน พ…
วังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญปรับปรุงรายการ และเอกสารประกอบจัดทำใบกำกับภาษี, หนังสือรับรองภาษีหัก ณ.
ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ให้ข้อมูลสายการบิน เส้นทางการบิน ราคาตั๋ว และโปรโมชั่นของสายการบิน บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน.
 • ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ เวลาปฏิบัติงาน 8.00-17.00,9.00…
สุรินทร์
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานให…
หางดง, เชียงใหม่
15,900 - 24,500 บาทต่อเดือน
 • ชื่อจดทะเบียน - ชื่อเรียกรวม - สโลแกน - นโยบาย - คำขวัญ.
 • ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ขยายกิจการอีก ๕ ประเภท.
 • หรือ Youde asset group ดังนี้.
เชียงใหม่
11,450 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท 3P เป็นบริษัทจัดหาและดูแลพนักงาน (Staff Outsourcing Service) ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน มีงานให้เลือกทำเยอะแยะมากมาย ปัจจุบันส่งพนักงานให้บร…
สารภี, เชียงใหม่
10,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ประกันสังคม และ จ่ายเงินเดือนผ่าน Payroll ธนาคารทุกเดือน.