งานธนาคาร jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ให้บริการ รับฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค • เป็นที่ปรึกษาและ/หร…
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
ชลบุรี +1 location
 • Job detail • ให้บริการ รับฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค • เป็นที่ปรึกษาและ/หร…
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Required work experience • ปริญญาโท, ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร • ประสบการ์ณอย่างน้อย 5 ปีด้านการเงิน การธนาคาร • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกกษได้เป็นอย…
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
พระนครศรีอยุธยา
 • Job detail • พัฒนาธุรกิจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ และหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายการปล่อยสินเชื่อ • ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของล…
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail - Responsible for overall functions in Accounting and Finance 1.
 • การปิดบัญชีรายเดือน และการส่งรายงานต่างๆ 1.1 แจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะทำการปิดบัญชีและส…
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ดูแลชวยเหลือกรรมการผู้จัดการและงานเลขานุการกรรมการผู้จัดการ ดูแลการจัดตารางเวลาการประสานงาน เตรียมเอกสาร ดูแลการแปลและดูและเรื่องส่วนตัว (ธนาคารพาร…
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร โดยการบริหารความสัมพันธ์ การให้บริการ ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั…
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของค้า จัดทำกรระดาษทำการตามมาตรฐานสอบบัญชี สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ส่งคำยืนยันยอดเง…
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร โดยการบริหารความสัมพันธ์ การให้บริการ ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั…
Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ของสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เมื่อมีการสอบถามจากลูกค้า พูดภาษาญี่ปุ่น.