Create your resume - Let employers find you

งานธนาคาร jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs

ผู้ช่วยสอบบัญชี

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของค้า จัดทำกรระดาษทำการตามมาตรฐานสอบบัญชี สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ส่งคำยืนยันยอดเง…

Customer Service Officer

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
ชลบุรี +1 location
 • Job detail • ให้บริการ รับฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค • เป็นที่ปรึกษาและ/หร…

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสินเชื่อและพัฒนาตลาด

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
พระนครศรีอยุธยา
 • Job detail • พัฒนาธุรกิจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ และหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายการปล่อยสินเชื่อ • ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของล…

Teller

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ให้บริการ รับฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค • เป็นที่ปรึกษาและ/หร…

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ดูแลสำหรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เตรียมความพร้อมการสนับสำหรับการทำวีซ่าใบอนุญาตและระบบการทำงาน ปรับปรุงและเก็บบันทึกหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน ต…

เจ้าหน้าที่สำนักกรรมการผู้จัดการ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • ดูงานเอกสารเข้า-ออก จากหน่วยงานภายนอกในทุกรูปแบบ จัดชั้นความลับของเอกสาร รวมถึงการจัดเก็บในรูปบบของ Document Image 6.

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • Required work experience • เพศหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงิน • ประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน 5 ปีขึ้นไป.

Debt Restructure

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • Incentives • Provident fund 10% • Group Insurance • Life Insurance • Health Insurance • Dental allowance • Auto loan credit with special interest rate • Annual…

ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร โดยการบริหารความสัมพันธ์ การให้บริการ ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั…

ผู้มีความสามารถทางด้านภาษาจีนหรือญี่ปุ่น

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ปฏิบัติงานที่ศูนย์ธุรกิจของธนาคาร โดยการบริหารความสัมพันธ์ การให้บริการ ให้คำแนะนำ รายงานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการขอสินเชื่อ พร้อมทั…

ผู้จัดการการขาย

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม - บรรลุเป้าหมายโควต้าการขายและแผนกลยุทธ์การขายที่จะไปถึงเป้าหมายโควต้า - พบกับลูกค้าตามที่คาดหวัง - รวบรวมธุรกิจและนำไปสู…

ผู้ช่วยผู้บริหาร

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายวันในสำนักงาน เตรียมเอกสารที่จำเป็นที่จำเป็นโดยนักบัญชีและผู้สอบบัญชี เช่นการส่งยอดขายรายเดือนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.

เจ้าหน้าการเงิน

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail - รับผิดชอบดูแลจัดทำเอกสารการเงิน รายการจ่ายประจำวัน - จัดทำเอกสารเบิกจ่าย เงินสดย่อย ใบสำคัญจ่าย จัดทำเช็คจ่าย supplier - ติดตามประสานงานกับธนาคาร…

งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการท…

พนักงานบัญชี

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารทางบัญชี ใบกำกับภาษี ใบสำคัญรับ-จ่าย • ติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ ลงบันทึกบัญชีในระบบบัญชี Express • จัดทำภาษีต…

Get new jobs for this search by email